חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תמל/1034 - אופקים חדשים

שכונת "אופקים חדשים" מתפרשת על שטח של כ- 7,035 דונם ולפי הוראות התכנית ומוצעת בה בניה של כ- 7,368 יח"ד בצפיפות של כ – 5.4 יחידות דיור לדונם נטו ו-1.4 ברוטו. שטח התכנית העיקרי מצוי ע"ג קרקע המעובדת כיום חקלאית. בנוסף לשכונת המגורים, מתוכנן שטח נרחב למסחר ותעסוקה  אשר ממוקם בכניסה החדשה לעיר בדופן הדרומית של כביש שדה תימן, המוצע במסגרת תכנית זאת. ההרחבה תגדיל את תחום השיפוט העירוני בכ-50% ותגדיל את האוכלוסייה פי 1.5.

הניתוק של הפרויקט החדש מהעיר הוותיקה יפצל את העיר לשתי ערים שונות: תוספת של 7,368 יחידות דיור שאמורות לאכלס על פי הפרוגרמה קרוב ל-38,000 תושבים יוצר מעין "עיר חדשה". התכנית במתכונתה הנוכחית מקדמת בנייה פרברית, המאופיינת בבנייה בצפיפות נמוכה ובריבוי שטחים לא בנויים. פיתוח שכזה בערים, עשויים להביא לניצול לא יעיל של הקרקע ולהשפעות שליליות מבחינה חברתית, אורבנית, סביבתית וכלכלית; קל וחומר במדינה קטנה וצפופה כישראל.
1 בנייה צמודת קרקע באה על חשבון שטחים פתוחים.
2 התבססות על רכב פרטי מובילה לנסיעות יתר המביאות להגדלת זיהום הסביבה.
השפעת התכנית נחל אופקים מהווה אחד המסדרונות האקולוגיים המרכזיים בשטחי הלס בנגב המערבי, ומחבר את שמורת פארק הלס בדרום עם נחל פטיש ודרכו לשמורת נחל גרר בצפון. באזור זה של הנחל, חוץ מבתרונות לס ופריחת כלניות, גם כמה מקבצים של אלמוגים מאובנים - תופעה גיאולוגית ייחודית.
השפעת התכנית על ערוץ נחל הלמות הנמצא בגבולה המזרחי של תכנית הותמ"ל ומהווה אף הוא מסדרון אקולוגי משטחי חצרים לאגן נחל פטיש. בדומה לנחל אופקים, הערוץ אינו מיוער, זהו ערוץ ערכי וחשוב לשימור.


תשריט תמל/1034 אופקים-חדשים-על גבי מפה

 

תמל/1034 אופקים-חדשים-הוראות התכנית

 

תמל/1034 אופקים- דוח סביבה - תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה 

 

תמל/1034 אופקים-דוח סביבה - תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה חלק ב


למסמכים נוספים לחצו כאן