חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תמל/1022 - אשקלון אגמים מזרח

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 1,340 דונם. על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של   5,000 יח"ד בצפיפות של כ – 12 יחידות דיור לדונם נטו.

התוכנית אושרה בתאריך 28.6.2016

 

תשריט  תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח על גבי מפה

 

 

הוראות תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

תדפיס תשריט מצב מאושר תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

תדפיס תשריט מצב מוצע  תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

תדפיס תשריט מצב מוצע  חלק ב' תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

תדפיס תשריט מצב מוצע  חלק ג' תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

תדפיס תשריט מצב מוצע  חלק ד' תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

נספח מים תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

סביבה ונוף - מסמך סביבתי תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

סביבה ונוף - מסמך סביבתי נספחים תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

סביבה ונוף - מסמך סביבתי תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח חלק ב'

 

סביבה ונוף - מסמך סביבתי תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח חלק ג'

 

פרוגרמה לשטחי ציבור תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

תנועה - בדיקת היתכנות תחבורתית תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

נספח ביוב תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

נספח מי נגר עילי וניקוז תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

טבלאות סקר העצים ותמונות תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

נספח מערכות מים תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

אספקת מים לסידורי תברואה - נספח ניקוז תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

בינוי - חתכים 1:500

 

בינוי - קטע מתכנית בינוי -1:500  תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

בינוי - תכנית בינוי צפון. מחייב חלקית לעניין: עמידה בקווי בניין (70% מקונטור הבניין יהיה על קו הבנין), גובה מס' קומות.

 

בינוי - תכנית בינוי-דרום. מחייב חלקית לעניין: עמידה בקווי בניין (70% מקונטור הבניין יהיה על קו הבנין), גובה מס' קומות.

 

דרכים תנועה וחניה - נספח תנועה

 

סביבה ונוף - נספח נוף 1 מ-2 תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

סביבה ונוף - נספח נוף 2 מ-2 תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

סביבה ונוף - נספח עצים בוגרים 1 מ-11 תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

 

סביבה ונוף - נספח עצים בוגרים 2 מ-11 תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

סביבה ונוף - נספח עצים בוגרים 3 מ-11 תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

סביבה ונוף - נספח עצים בוגרים 4 מ-11 תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

סביבה ונוף - נספח עצים בוגרים 5 מ-11 תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

סביבה ונוף - נספח עצים בוגרים 6 מ-11 תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

סביבה ונוף - נספח עצים בוגרים 7 מ-11 תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

סביבה ונוף - נספח עצים בוגרים 8 מ-11 תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

סביבה ונוף - נספח עצים בוגרים 9, 10, 11 מ-11 תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

ביוב - נספח ביוב תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח

 

חוות דעת מתכננת הוועדה תוכנית תמל-1022-אשקלון אגמים מזרח