חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תוכנית תמל/ 1011 קרית גת מערב

תוכנית תמל/ 1011 קרית גת מערב -שטח התכנית הינו כ 4,400 דונם המחולק ל 2 חלקים: אזור המיועד למגורים כ- 2,000 דונם שבהם כ- 8,500 יחידות דיור בצפיפות ממוצעת של 12.7 יח"ד לדונם נטו. ותכנית מתארית לתעסוקה ואזור לוגיסטי המשרת את הרכבת: כ- 2,400 דונם בדרום התכנית. תוכנית זו פוגעת בקידומה ופיתוחה של העיר קריית גת במגמה של פיתוח בר קיימא אשר תקפיד לחזק מגמות התחדשות עירונית ולשמור על חוזקה החברתי והכלכלי של העיר.דווקא כעת, לאחר ועידת האקלים בפריז ובמלאת עשור לאישורה של תמא 35 בממשלה אין מקום להרחיב ערים בישראל בדפוס המוצע בתוכנית של שכונה מנותקת פיזית אשר לא תתפתח לסביבת חיים שטוב ונעים לחיות בה.
זהו דפוס תכנון המעודד פיתוח פרברי זוחל מעיר קיימת, כלפי חוץ אל עבר שטחים פתוחים איכותיים העוטפים את העיר ומהווים תרומה לאיכות סביבתה, סביבת חבל לכיש המתאפיין בנופים חקלאיים פתוחים המשולבים ביערות פנאי ונופש."

הופקדה בפועל בתאריך  27.4.16 

 

 

 

 

 

תשריט התוכנית תמל-1011 קריית גת מערב על גבי מפה

 

הוראות התוכנית תמל-1011 קריית גת מערב 

 

תדפיס תשריט מצב מוצע

 

תדפיס תשריט מצב מוצע -א'

 

תדפיס תשריט מצב מוצע -ב'

 

תדפיס תשריט מצב מוצע -ג'

 

תדפיס תשריט מצב מוצע -ד'

 

תדפיס תשריט מצב מוצע -ה'

 

תדפיס תשריט מצב מוצע -ו'

 

פרוגרמה לשטחי ציבור

 

 

איכות הסביבה - חלק 1 מתוך 2

 

איכות הסביבה - חלק 2 מתוך 2

 

תסקיר השפעה על הסביבה - חלק 1 מתוך 2

 

תסקיר השפעה על הסביבה - חלק 2 מתוך 2

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 1 מתוך 3 חלק א'

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 1 מתוך 3 חלק ב'

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 1 מתוך 3 חלק ג'

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 2 מתוך 3 חלק א'

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 2 מתוך 3 חלק ב'

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 2 מתוך 3 חלק ג'

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 3 מתוך 3 חלק א'

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה -3 מתוך 3 חלק ב'

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 3 מתוך 3 חלק ג'

 

תסקיר השפעה על הסביבה / דוח סביבה - 3 מתוך 3 חלק ד'

 

תשתיות - נספח מים וניקוז

 

שמירה על עצים בוגרים

 

סקרים/חוות דעת/דוחות - נספח- חלופות פרוגרמתיות לאזור התעסוקה

 

בינוי - תכנית בינוי

 

נספח חשמל

 

מים - מערכת מים מוצעת- בתחום תכנית מפורטת

 

מים - מערכת מים מוצעת- תנוחה כללית

 

נספח נופי 

 

סביבה ונוף - נוף - נספח 1

 

סביבה ונוף - נוף- נספח 2

 

סביבה ונוף - נוף - נספח 3

 

סקר גיאולוגי

 

תוכנית הסדרת שטח - תכנית א' כרייה והסדרת השטח: שלב א' - כרייה

 

תוכנית הסדרת שטח - תכנית ב' כרייה והסדרת שטח: שלב ב'- עבודות פיתוח

 

תנועה - נספח תנועה- חתכים לרוחב

 

תנועה - נספח תנועה- לתחום תכנית מפורטת

 

תנועה - נספח תנועה- מתארי

 

תשתיות - חתך פרוזדור תשתיות

 

קומפילציה

 

ביוב

 

ביוב - תכנית ביוב

 

ניקוז - נספח ניקוז -1

 

ניקוז - נספח ניקוז- 2

 

שמירה על עצים בוגרים

 

 

 תוכנית תמל/ 1011 קרית גת מערב-חוות דעת מתכננת הוועדה