חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תכניות במחוז דרום

תוכנית תמל/ 1006 אשקלון - מתחם מ-7

תוכנית תמל/ 1006 אשקלון - מתחם מ-7

תכנית תמ"ל\1006 במתחם מ-7 אשקלון מבקשת להכין מסגרת תכנונית לפיתוח חטיבת הקרקע (4331 ד') בצפון מזרח העיר. התכנית שהופקדה עתידה להכיל 11,000 יח"ד בייעוד מגורים צפיפות ממוצעת של 17 יח"ד לדונם (סה"כ 2012 דונם למגורים) ומשולבת בייעודי מוסדות ציבור ומסחר. על ידי קידום מהיר של תוכנית כדוגמת תמל\1006 מתחם מ-7 אשקלון מתקבלת תוספת של מספר רב של יחידות דיור בפיתוח פרברי בשטחים פתוחים בשולי העיר, דבר העלול לנצל את תשומות הבניה ואת כלל המשאבים של העיר לטובת אזור הפיתוח החדש. הדבר יוביל לפגיעה במגמות החיוביות התחדשות העירונית ופיתוח העיר הוותיקה ובסופו של דבר, לפגיע באיכות החיים של תושבי העיר. התוכנית הופקדה להתנגדויות בתאריך 17.08.2015.
תוכנית תמל/ 1011 קרית גת מערב

תוכנית תמל/ 1011 קרית גת מערב

תוכנית תמל/ 1011 קרית גת מערב -שטח התכנית הינו כ 4,400 דונם המחולק ל 2 חלקים: אזור המיועד למגורים כ- 2,000 דונם שבהם כ- 8,500 יחידות דיור בצפיפות ממוצעת של 12.7 יח"ד לדונם נטו. ותכנית מתארית לתעסוקה ואזור לוגיסטי המשרת את הרכבת: כ- 2,400 דונם בדרום התכנית. תוכנית זו פוגעת בקידומה ופיתוחה של העיר קריית גת במגמה של פיתוח בר קיימא אשר תקפיד לחזק מגמות התחדשות עירונית ולשמור על חוזקה החברתי והכלכלי של העיר.דווקא כעת, לאחר ועידת האקלים בפריז ובמלאת עשור לאישורה של תמא 35 בממשלה אין מקום להרחיב ערים בישראל בדפוס המוצע בתוכנית של שכונה מנותקת פיזית אשר לא תתפתח לסביבת חיים שטוב ונעים לחיות בה.
זהו דפוס תכנון המעודד פיתוח פרברי זוחל מעיר קיימת, כלפי חוץ אל עבר שטחים פתוחים איכותיים העוטפים את העיר ומהווים תרומה לאיכות סביבתה, סביבת חבל לכיש המתאפיין בנופים חקלאיים פתוחים המשולבים ביערות פנאי ונופש."

הופקדה בפועל בתאריך 27.4.16

תוכנית תמל/ 1016 רובע מנחם

תוכנית תמל/ 1016 רובע מנחם

מתחם "מנחם א' – באר שבע" ההווה חלק מתכנית מתאר לצפון העיר. התכנית, שקודמה ואושרה בועדה המחוזית, מתוכננת מחדש בותמ"ל, ובין היתר, מציעה הפחתה משמעותית במספר יחידות הדיור מ-13,500 יח"ד ל-4,120 יח"ד, וקובעת כי רבות מהן תהיינה צמודות קרקע(גריעה של יותר מכ- 9,000 יחידות דיור מהיצע יחידות דיור ארצי). . מלבד האובדן של יחידות דיור רבות, הבניה המתוכננת של יחידות צמודות קרקע פוגעת בכדאיות ובסף הכניסה של תחבורה ציבורית. התוכנית הפקדה בפועל ב-1.7.16
תמל/1022 - אשקלון אגמים מזרח

תמל/1022 - אשקלון אגמים מזרח

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 1,340 דונם. על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 5,000 יח"ד בצפיפות של כ – 12 יחידות דיור לדונם נטו.

התוכנית אושרה בתאריך 28.6.2016

תמל/1027– אופקים שכונת חורשת נח

תמל/1027– אופקים שכונת חורשת נח

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 453 דונם. על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 1,000 יח"ד בצפיפות של כ – 5.7 יחידות דיור לדונם נטו.
מבחינה תכנונית וסביבתית, אין זה סביר לתכנן מתחם כזה ללא הלימה והישענות על תכנית הבניה הנוספת באופקים, שכונת "אפיקים חדשים" המקודמת בותמ"ל בימים אלה. התכנית שכונת "אפיקים חדשים" מתפרשת על שטח של כ- 13,000 דונם ומוצעת בה בניה של כ- 8,000 יח"ד.

התכנית אושרה בתאריך 5.1.2017

תמל/1044 - רהט דרום (מתחמים 9,10,12)

תמל/1044 - רהט דרום (מתחמים 9,10,12)

התכנית תמל/1044 היא חלק מהמתחם רהט דרום (שלב ב') המרכיבה 5 מתחמים (9, 10, 12, 13, 14) והמחולקים לשתי תכניות שונות - תמל/1044 (9 10 ו 12) ותמל/1084 בסך הכל המתחם כולל כ 7000 יח"ד.

תכנית זאת מתפרשת על שטח של כ - 2,292 דונם וכוללת תכנון ל4,515 יח"ד , מבנים ומוסדות ציבור, מבני תעסוק ומסחר, שטחים פתוחים ועוד. הצפיפות הממוצעת בתכנית הינה 5 יח"ד לדונם נטו.

סטטוס: התכנית אושרה בתאריך 13.6.2018
תמל/1034 - אופקים חדשים

תמל/1034 - אופקים חדשים

שכונת "אופקים חדשים" מתפרשת על שטח של כ- 7,035 דונם ולפי הוראות התכנית ומוצעת בה בניה של כ- 7,368 יח"ד בצפיפות של כ – 5.4 יחידות דיור לדונם נטו ו-1.4 ברוטו. שטח התכנית העיקרי מצוי ע"ג קרקע המעובדת כיום חקלאית. בנוסף לשכונת המגורים, מתוכנן שטח נרחב למסחר ותעסוקה אשר ממוקם בכניסה החדשה לעיר בדופן הדרומית של כביש שדה תימן, המוצע במסגרת תכנית זאת. ההרחבה תגדיל את תחום השיפוט העירוני בכ-50% ותגדיל את האוכלוסייה פי 1.5.
תמל/1040 נתיבות - פארק בוהו (רמות יורם 13-14)

תמל/1040 נתיבות - פארק בוהו (רמות יורם 13-14)

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 1,738 דונם. על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 5,009 יח"ד ו 300 יחידות דיור מוגן בצפיפות של כ – 2.8 יחידות דיור לדונם ברוטו.

התכנית אושרה בתאריך 4.10.2017
תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

תמל/1047 אשקלון – מתחם מ -6

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 1,990דונם. על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 4,100 יח"ד בצפיפות של כ – 2.2 יחידות דיור לדונם ברוטו וצפיפות נטו של 15 יחידות דיור לדונם.

סטטוס: התכנית אושרה בתאריך 20.10.2017
תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום

תמל/1048 אשקלון שכונת אבן עזרא מ 7- דרום

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 750דונם. על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 3,848 יח"ד בצפיפות של כ –5 יחידות דיור לדונם ברוטו ו-15 יח"ד נטו.

תמל/1050 נתיבות - נווה שרון (10-12)

תמל/1050 נתיבות - נווה שרון (10-12)

התוכנית מתפרשת על שטח של כ -604 דונם. על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 1,020 יח"ד בצפיפות של כ –1.8 יחידות דיור לדונם ברוטו.

סטטוס: התכנית אושרה בתאריך 4.10.2017
תמל/1051 נתיבות– מעלות הנחל ( 15-16 מתחמים)

תמל/1051 נתיבות– מעלות הנחל ( 15-16 מתחמים)

התוכנית מתפרשת על שטח של כ -2,130 דונם. על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 3,500 יח"ד בצפיפות של כ –8 יחידות דיור לדונם נטו.

סטטוס: התכנית אושרה בתאריך 3.6.2019
תמל/1062- אשדוד פארק לכיש

תמל/1062- אשדוד פארק לכיש

תכנית פארק לכיש הכוללת 3,008 יחידות דיור תוקם בתמהיל של בנייני מגורים מ- 8 ועד 10 קומות וזאת לצד מבנים נוספים בני 18 עד 30 קומות, התכנית ממוקדת באזור צפון-מערב העיר אשדוד וזאת סמוך לשד' הרצל ולפארק נחל לכיש. נוסף ליחידות הדיור, התכנית תכלול גם 50,000 מ"ר של תעסוקה ומעל 180,000 מ"ר עבור שטחי ציבור וסך הכל מתפרשת על שטח של 617 דונם.

במסגרת תכנית פארק לכיש, תוקדם קריית ספורט חדשה שתכלול אצטדיון כדורגל, היכל ספורט ובריכת שחייה. בסמוך לקריית הספורט, יוקם פארק עירוני שיתפרש על שטח של 120 דונם הצופה אל נחל לכיש.

סטטוס: התכנית אושרה בתאריך 31.7.2018
תמל/1084 - רהט  דרום (שלב ב') מתחמים 13-14

תמל/1084 - רהט דרום (שלב ב') מתחמים 13-14

תכנית זאת כוללת 2,407 יח"ד ב 2 מתחמים: 13,14 ומתפרשת על שטח של 3,208 דונם. הצפיפות הממוצעת המוצעת בתכנית זו היא 6.3 יח"ד לדונם והיא כוללת בין היתר שטחי מסחר ותעסוקה, שטחים ציבורים פתוחים ומוסדות ציבור וחינוך. התכנית כוללת גם בתחומה המערבי מתחם להקמת מכלאות לגידול עדרי צאן בשטח של 200 דונם והוא כולל מבני משק ושטח חקלאי מיוחד. המתחם ישמש כאזור תעסוקה חקלאי ייחודי לכל מגדלי הצאן באיזור.

התכנית תמל/1084 היא חלק מהמתחם רהט דרום (שלב ב') המרכיבה 5 מתחמים (9, 10, 12, 13, 14) והמחולקים לשתי תכניות שונות - תמל/1044 (9 10 ו 12), בסך הכל המתחם כולל כ 7000 יח"ד.

סטטוס: הופקדה להתנגדויות בתאריך 18.7.2019
תמל/1085 - אשדוד קריית חלוצים

תמל/1085 - אשדוד קריית חלוצים

המתחם, ששטחו כ – 2,000 דונם, ממוקם בחלקה הצפון מזרחי של אשדוד, ברובו בתחום השיפוט של - מועצה אזורית חבל יבנה ובחלקו המערבי בשטחים המצויים בתחום העיר. המתחם המצוי בצמידות דופן לעיר, בתחום משבצת חקלאית המעובדת בחלקה והמשויכת למושב ניר גלים. המתחם כולל כ - 4,800 יח"ד במגוון דפוסי בינוי ומציע במסגרתו שטחים עבור מבנים ומוסדות ציבור הנדרשים לשכונה ולעיר. המתחם כולל היקף משמעותי של שטחי תעסוקה ומסחר. בנוסף כולל המתחם בחלקו המזרחי פארק לאורך נחל לכיש, המצטרף לשטחים פתוחים נוספים המקושרים ברשת שבילים עבור הולכי רגל.

סטטוס: לפני שולחן עגול
תמל/1090 - נתיבות רמות מאיר

תמל/1090 - נתיבות רמות מאיר

התוכנית המוצעת, ממוקמת בחלקה המערבי של העיר הוותיקה וממזרח לנחל בוהו. התכנית מתפרשת על שטח של 618 דונם ומציעה תכנון של מתחם חדש ממזרח לעיר הקיימת בהיקף של 1416 יח"ד, בשילוב אזור מלונאות, מעונות סטודנטים, דיור מוגן ושטחי ציבור. לצד פיתוח פארק ארכיאולוגי "תל בוהו".

סטטוס: התכנית אושרה בתאריך 16.4.2019
תמל/2010 - קרית גת - מתחם שבטי ישראל (פינוי בינוי)

תמל/2010 - קרית גת - מתחם שבטי ישראל (פינוי בינוי)

מתחם התחדשות עירונית בשכונת שבטי ישראל בקרית גת, התכנית כוללת בינוי של כ 2728 יח"ד ופינוי של 372 יח"ד
התכנית ממוקמת ברובע בני ישראל בחלקה הצפוני של העיר, בתחום שבין כביש מס' 35 מצפון, רח' שבטי ישראל מדרום, שדרות לכיש ממערב ורח' מבוא החרמון ממזרח ומשתרעת על כ -180 דונם.

סטטוס: הופקדה להתנגדויות בתאריך 2.6.19