חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג טיול
בחר דרגת קושי
חיפוש טיול בטקסט חופשי

תמל/1055 חדרה – בית אליעזר

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 2,450 דונם.

על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 6,000 יח"ד בצפיפות של כ – 3 יחידות דיור לדונם ברוטו.

לפני שולחן עגול

 

התכנית, שאושרה על ידי קבינט הדיור ב-23.5.16 מתפרשת על שטח חקלאי של כ-2,450 דונם וכוללת בנוסף ליחידות הדיור גם שטחי תעסוקה, מסחר ושטחי ציבור, בשטח המוניציפלי של עיריית חדרה והמועצה האזורית מנשה.
כבר כיום סובלת שכונת בית אליעזר מעצם היותה מובלעת מזרחית וכמעט מנותקת מהמכלול העירוני, מקושי בקבלת שירותים ותחזוקה בעייתית. הרחבה משמעותית של השטח הבנוי מזרחה, תחריף את הבעיה ותטיל עומס כלכלי על העיריה והקופה הציבורית וכן תחליש את חוסנו הכלכלי-חברתי של מרכז העיר.


תכנית הותמ"ל עומדת בניגוד לתכנית המתאר המחוזית תמ"מ 6 ולתוכנית המתאר של חדרה, חד/2020 אשר אושרה בשנת 2014 וכוללת עתודות פיתוח בשטחים עירוניים קיימים, אשר מספיקות להכפלתה של העיר וליעד אוכלוסייה של למעלה מ-185,000 נפש. תכניות אלה גם קובעות את השטח המדובר ממזרח לבית אליעזר, כחקלאי ומוגן.

 

 

תשריט תמל/1055 חדרה – בית אליעזר-על גבי מפה 
 
הוראות התכנית תמל/1055 חדרה – בית אליעזר

נייר עמדה החברה להגנת הטבע - תמל\1055 חדרה – בית אליעזר

 

מצגת תמל\1055 חדרה – בית אליעזר- אסף זנזורי, עידן פילפיס, דר' עפרי גבאי


 
תשריט התכנית מצב מאושר תמל/1055 חדרה – בית אליעזר
 
תשריט התכנית  מצב מוצע  תמל/1055 חדרה – בית אליעזר

 

תשריט התכנית  מצב מוצע  תמל/1055 חדרה – בית אליעזר חלק ב'

 
נספח ביוב תמל/1055 חדרה – בית אליעזר

 

 

נספח ביוב תמל/1055 חדרה – בית אליעזר חלק ב'

דוח סביבה תמל/1055 חדרה – בית אליעזר

 

סקר עצים תמל/1055 חדרה – בית אליעזר

 

פרוגרמה תמל/1055 חדרה – בית אליעזר

נספח בינוי תמל/1055 חדרה – בית אליעזר

 

נספח בינוי תמל/1055 חדרה – בית אליעזר חלק ב'


חוברת מים וביוב תמל/1055 חדרה – בית אליעזר

 

חוברת ניקוז תמל/1055 חדרה – בית אליעזר

 

נספח מים תמל/1055 חדרה – בית אליעזר

 

נספח מים תמל/1055 חדרה – בית אליעזר חלק ב'

 

נספח נוף תמל/1055 חדרה – בית אליעזר

 

נספח ניקוז  תמל/1055 חדרה – בית אליעזר

 

נספח ניקוז תמל/1055 חדרה – בית אליעזר חלק ב'

 

 סביבה ונוף תמל/1055 חדרה – בית אליעזר

 

תכנית שלד תמל/1055 חדרה – בית אליעזר

 

נספח תנועה תמל/1055 חדרה – בית אליעזר

 

נספח תנועה תמל/1055 חדרה – בית אליעזר חלק ב'

 

מצגת צוות תכנוןן-שולחן העגול