חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תמל/3002 חדרה – בית אליעזר

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 2,812 דונם ועל פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של 8,195 יח"ד


התכנית, שאושרה על ידי קבינט הדיור ב-23.5.16 מתפרשת ברובה על שטח חקלאי של וכוללת בנוסף ליחידות הדיור גם שטחי תעסוקה, מסחר ושטחי ציבור, בשטח המוניציפלי של עיריית חדרה והמועצה האזורית מנשה. כבר כיום סובלת שכונת בית אליעזר מעצם היותה מובלעת מזרחית וכמעט מנותקת מהמכלול העירוני, מקושי בקבלת שירותים ותחזוקה בעייתית. הרחבה משמעותית של השטח הבנוי מזרחה, תחריף את הבעיה ותטיל עומס כלכלי על העיריה והקופה הציבורית וכן תחליש את חוסנו הכלכלי-חברתי של מרכז העיר. תכנית הותמ"ל עומדת בניגוד לתכנית המתאר המחוזית תמ"מ 6 ולתוכנית המתאר של חדרה, חד/2020 אשר אושרה בשנת  2014 וכוללת עתודות פיתוח בשטחים עירוניים קיימים, אשר מספיקות להכפלתה של העיר וליעד אוכלוסייה של למעלה מ-185,000 נפש. תכניות אלה גם קובעות את השטח המדובר ממזרח לבית אליעזר, כחקלאי ומוגן.

 

סטטוס: התכנית עברה דיון שולחן עגול שני במספר בתאריך 12.12.2018

 

קו כחול תמל/3002 - חדרה - בית אליעזר-על גבי מפה 
 
נייר עמדה החברה להגנת הטבע - תמל\1055 חדרה – בית אליעזר 

 

מצגת תמל\1055 חדרה – בית אליעזר- אסף זנזורי, עידן פילפיס, דר' עפרי גבאי