חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

התוכנית מתפרשת על שטח של כ - 580 דונם.

 על פי מסמכי התכנית מוצעת בניה של   3,000 יח"ד בצפיפות של כ – 5.1 יחידות דיור לדונם ברוטו ובצפיפות של 23 יח"ד נטו.

 

אושרה בתאריך 13.12.2017

 

תשריט -תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום-על גבי מפה

 

הוראות התכנית -תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

תשריט מצב מאושר-תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

תשריט מצב מוצע-תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

נספח סביבתי -תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

נספח ביוב מספר 6-תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

נספח ביוב 6-א'-תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

נספח בינוי -תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

נספח דרכים-תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

נספח דרכים א'-תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

נספח סביבה ונוף-תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

נספח סביבה ונוף א'-תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

סקר סייסמי -תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

פוגרמה לשטחי ציבור -תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

נספח תנועה -תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

נספח תנועה א'-תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

ניהול מי נגר -תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

ניהול מי נגר א'-תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

בדיקת השלכות תחבורתיות -תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

סקר עצים-תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

סקר עצים א'-תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

חוות דעת מגיש התכנית-תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

חוות דעת מתכננת הותמ"ל-תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

נספח חתכים -תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

נספח חתכים א'-תמל/1023 רמת גן- תל השומר דרום

 

 

תמל\1023 רמת גן- תל השומר דרום קו כחול