חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

תוכנית תמל/ 1005 פרדס בחסכון-אור יהודה

תוכנית תמל/ 1005 פרדס בחסכון מייעדת שטח בן כ-341 דונם לפיתוח והקמת שכונת מגורים חדשה באזור שבין מחנה תל השומר מצפון וכביש 461 מדרום, בתחום שיפוט העיר אור יהודה. התכנית מפשירה שטח חקלאי ומייעדת אותו לבנייה  של כ- 2350 יחידות דיור. התכנית מבוססת על מידע חלקי בלבד של סוגיות מרכזיות בתחומה ובראשן סוגיית זיהום הקרקע והמים בתת הקרקע ולכן יישומה יארך זמן רב. מידע הכרחי לשם קביעת ייעודי הקרקע ושלביות הבינוי בשטחה חסר ולכן עלולים להיות שינויים משמעותיים במיקום ייעודי הקרקע, שיצריכו לשנות את התכנית ולא יאפשרו את יישומה כפי שהיא מוצעת .

החלטה בדיון באישור התכנית בתאריך 02.12.2015

 

 

 

תשריט תוכנית תמל/ 1005 פרדס בחסכון על גבי מפה

 

הוראות מופקדות / לעיון הציבור

 

תשריט מצב מוצע תמל/ 1005 פרדס בחסכון

 

תשריט מופקד תמל/ 1005 פרדס בחסכון

 

בינוי - נספח מנחה, מחייב לעיניין קווי הבניין וגובה הבינוי

 

 

סביבה ונוף - נספח נופי

 

תנועה - נספח תחבורתי-אורבני לדרך 461 - תשריט

 

תנועה - נספח תנועה - תשריט

 

 

שמירה על עצים בוגרים - סקר עצים בוגרים כולל טבלאות

 

ניהול מי נגר - תשריט נספח ניהול נגר עילי

 

ביוב - תשריט נספח ביוב

 

נספח/ הוראות בינוי - תכנית מופקדת / לעיון הציבור

 

 

 נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז 

 

נספח/ הוראות תנועה 

 

נספח/ הוראות תנועה -ב'

 

פרוגרמה למבני ציבור

 

נספח כללי/אחר 

 

נספח נוף

 

שמירה על עצים בוגרים

 

תסקיר השפעה על הסביבה

 

תסקיר השפעה על הסביבה-חלק ב'

 

תסקיר השפעה על הסביבה-חלק ג'

 

חוות דעת סביבתית

 

תכתובות - חוות דעת מתכננת הוועדה והיועצים המקצועיים