חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תמל/1057 מעלות – צוריאל

השכונה מתפרשת על פני שטח של כ- 783 דונם ומתוכננת ל-2,316 חידות דיור בצפיפות 9 יח"ד נטו וברוטו של 2.4. גבולות השטח הם: כביש 89 מדרום ערוצי הנחלים פקיעין וכזיב ושמורת כזיב-ברזית  (ממזרח ומצפון) שטחי החקלאות של מושב צוריאל (ממערב).  כיום, השטח משמש כשטח טבעי פתוח, יער וקרקע חקלאית. גבעת צוריאל מוגדרת כ"צוואר בקבוק" במסדרון אקולוגי המקיים רצף של שטחים פתוחים בין שמורת טבע  נחל כזיב מצפון ובין שמורת טבע הר מירון מדרום.

 

תשריט-תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

 

הוראות התכנית תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

תשריט מצב מאושר תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

תשריט מצב מוצע חלק 1 תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

תשריט מצב מוצע חלק 2 תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

תשריט מופקד לעיון הציבור תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

נספח נופי סביבתי תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

נספח הוראות איכות הסביבה תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

נספח הוראות איכות הסביבה חלק 2 תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

נספח הוראות איכות הסביבה חלק 3 תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

נספח נוף תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

נספח נוף חלק 2 תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

נספח נוף חלק 3 תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

סביבה ונוף - נספח נוף גליון 1 תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

סביבה ונוף - נספח נוף גיליון 2 תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

סביבה ונוף - נספח נוף גליון 3 תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

סביבה ונוף - נספח נוף גליון 4 תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

סביבה ונוף - נספח נוף גליון 5 תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

תברואה - פרשה טכנית מים וביוב תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

סקר גיאולוגי ראשוני תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

סקר גיאולוגי - תוכנית מופקדת תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

פרוגרמה לשטחי ציבור תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

תנועה - בחינת השפעות תחבורתיות תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

תנועה - נספח תחבורה ציבורית תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

תנועה - נספח דרכים- חתכים טיפוסיים תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

תנועה - נספח תנועה תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

חומרי חפירה ומילוי - הסבר תחשיב עבודות עפר תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

ניקוז תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

ניקוז - תכנית ניקוז תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

בינוי - נספח המחשות בינוי תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

תכנית בינוי מחייבת לעניין קווי בניין ומספר מבנים בתא שטח תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

דרכים - חתכי כבישים תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

דרכים - תנוחה תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

חשמל תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

מים - תכנית אספקת מים תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

שמירה על עצים בוגרים - טבלת עצים בפוליגונים תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

שמירה על עצים בוגרים - טבלת עצים פרטניים תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

שמירה על עצים בוגרים גליון מפה התמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

שמירה על עצים בוגרים - תוכנית מופקדת תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

ביוב - תכנית איסוף ביוב תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

מסמך החלטות דיון להפקדה תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

פרוטוקול דיון להפקדה תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

תמליל הישיבה דיון להפקדה תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

חוות הדעת של מתכננת הותמ"ל תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

תנאים להכנת תכנית מפורטת - תוכנית מופקדת תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

תנאים להכנת תכנית מפורטת תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא

 

תוכנית מופקדת תמל/1057מתחם צוריאל -מעלות תרשיחא