חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תמל/1033 - טמרה שכונה מזרחית

תמל/1033 - תכנית "תמרה מתחם 3" הינה תכנית להקמת שכונה חדשה בעיר טמרה. השכונה מתוכננת לקום בשוליים הדרום מזרחיים של העיר הקיימת. התכנית מתפרשת של שטח של 478 דונם וכוללת  1,800 יח"ד.

סטטוס: התכנית אושרה בתאריך 7.12.2016

 

תשריט תוכנית תמל/1033 - טמרה שכונה מזרחית על גבי מפה

 

הוראות תוכנית תמל\ 1033- טמרה מזרח

 

תשריט מצב מאושר תוכנית תמל\ 1033- טמרה מזרח

 

תשריט מצב מוצע תוכנית תמל\ 1033- טמרה מזרח חלק 1

 

 תשריט מצב מוצע תוכנית תמל\ 1033- טמרה מזרח חלק 2 

 

מים וביוב- תוכנית תמל\ 1033- טמרה מזרח

 

סביבה ונוף- תוכנית תמל\ 1033- טמרה מזרח

 

סביבה ונוף- תוכנית תמל\1033-טמרה מזרח חלק ב'

 

תסקיר השפעה על הסביבה תמל/1033 טמרה מזרח

 

 

תסקיר השפעה על הסביבה תמל/1033 טמרה מזרח חלק ב'

 

תסקיר השפעה על הסביבה תמל/1033 טמרה מזרח חלק ג'

 

תנועה - בחינת השלכות תחבורתיות (בה"ת)

 

חומרי חפירה ומילוי

 

שמירה על עצים בוגרים- תוכנית תמל\ 1033- טמרה מזרח

 

שמירה על עצים בוגרים-תוכנית תמל\1033-טמרה מזרח  חלק 2

 

טבלאות איזון והקצאה

 

סקר יוממות 

 

ניקוז-תוכנית תמל\ 1033- טמרה מזרח

 

ניקוז-תוכנית תמל\1033-טמרה מזרח חלק 2

 

בינוי- תוכנית תמל\ 1033- טמרה מזרח

 

מים- תוכנית תמל\ 1033- טמרה מזרח

 

תנועה חתכים- תוכנית תמל\ 1033- טמרה מזרח חלק 1

 

תנועה חתכים- תוכנית תמל\ 1033- טמרה מזרח חלק 2

 

 

תנועה חתכים- תוכנית תמל\ 1033- טמרה מזרח חלק 3

 

חוות דעת מתכננת הוועדה

 

תנועה וחניה- תוכנית תמל\ 1033- טמרה מזרח 

 

ביוב - תוכנית תמל\ 1033- טמרה מזרח

 

שולחן עגול - תוכנית תמל\ 1033- טמרה מזרח 

 

דיון להפקדה - תוכנית תמל\ 1033- טמרה מזרח