חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תמל/1035 - קצרין רובע 13

תמל/1035 -קצרין רובע 13: התוכנית מוגשת על ידי רשות מקרקעי ישראל למגורים, תיירות, תעסוקה ומסחר. התוכנית מתפרסת על שטח של כ - 783 דונם. על פי מסמכי התכנית מתוכננת בניה של סה"כ 1,744 יח"ד בצפיפות 5 יח"ד נטו.

 

תשריט התכנית תמל\1035-קצרין רובע 13 על גבי מפה

 

 

הוראות התוכנית -תמל\1035-קצרין רובע 13 

 

תשריט התוכנית מצב מאושר- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

תשריט התוכנית מצב מוצע- תמל\1035-קצרין רובע 13 

 

אדריכלות - טבלת תאי שטח ושטחים-תמל\1035-קצרין רובע 13

 

מים - חיבור לבריכת מים - 3ה- תמל\1035-קצרין רובע 13 

 

מים - נספח מים- 3ד- תמל\1035-קצרין רובע 13 

 

הוראות פיתוח - הוראות פיתוח- 5א- תמל\1035-קצרין רובע 13 

 

 

סביבה ונוף - נספח נוף - גליון 1- 5ב- תמל\1035-קצרין רובע 13 

 

 

סביבה ונוף - נספח נוף חתכים - גליון 2 - 5ג- תמל\1035-קצרין רובע 13 

 

סביבה ונוף - נספח סביבתי -8 תמל\1035-קצרין רובע 13

 

סקר סייסמי - סקר סייסמי - 9- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

פרוגרמה לשטחי ציבור - פרוגרמה - 10- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

תנועה - בה"ת - 12א- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

 

תנועה - נספח תחבורה ציבורית 12 ג'- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

תנועה - נספח תנועה - 12ב- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

חומרי חפירה ומילוי - נספח חפירה ומילוי - 5ד'- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

 

שמירה על עצים בוגרים - נספח עצים בוגרים - 11א- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

 

שמירה על עצים בוגרים - עצים בוגרים - טבלאות סיווג- 11ב- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

ביוב - 3ב - נספח ביוב- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

ביוב - ביוב פתרון קצה - 3א- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

ניקוז - נספח ניקוז - 7ב- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

ניקוז - נספח ניקוז לתבע- 7א- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

 

נספח/ הוראות בינוי - תכנית מופקדת / לעיון הציבור- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

נספח/ הוראות בינוי - תכנית מופקדת / לעיון הציבור ב'- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - מים - תכנית מופקדת / לעיון הציבור- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב - ב'- תמל\1032-קצרין רובע 13- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב - תמל\1035-קצרין רובע 13

 

 

נספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז - תמל\1035-קצרין רובע 13

 

 

נספח/ הוראות דרכים תנועה וחניה - תמל\1035-קצרין רובע 13

 

 

נספח/ הוראות תנועה - תכנית מופקדת- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

נספח/ הוראות איכות הסביבה- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

נספח/ הוראות איכות הסביבה חלק ב'- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

 

נספח הוראות חברת החשמל- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

פרוגרמה למבני ציבור- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

נספח נוף - תכנית מופקדת- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

נספח נוף - תכנית מופקדת חלק ב'- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

סקר סייסמי - תכנית מופקדת- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

 

נספחים מופקדים - תכנית מופקדת- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

 

נספחים מופקדים - תכנית מופקדת חלק ב'- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

שמירה על עצים בוגרים- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

 

שמירה על עצים בוגרים חלק ב'- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

שמירה על עצים בוגרים חלק ג'- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה - חתימה על שינוי גרסה- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה - טופס תנאי סף 25.7.16- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

 

תשריט התוכנית מצב מוצע- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה - טופס תנאי סף מעודכן 26.7.16- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה - נספח המחשת נצפות- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

מסמך נדרש ע"י יו"ר הועדה/הועדה - צו הכרזה- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

תכתובות - חוות דעת מתכננת הוועדה- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

תכתובות - נוסח פרסום הפקדת התכנית- תמל\1035-קצרין רובע 13

 

 

 ניר עמדה ארגון הגג לתכנית תמל/1035