חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תמל/1032 - קצרין רובע 12

הוראות התוכנית -תמל\1032-קצרין רובע 12 על גבי מפה


 

הוראות התוכנית -תמל\1032-קצרין רובע 12 

 

תשריט התוכנית מצב מאושר- תמל\1032-קצרין רובע 12

 

תשריט התוכנית מצב מוצע- תמל\1032-קצרין רובע 12 

 

פרוגרמה המדריך-הישן-תמל\1032-קצרין רובע 12 

 

פרוגרמה המדריך-החדש-תמל\1032-קצרין רובע 12

 

פרוגרמה השלמות ע"פ ההערות- תמל\1032-קצרין רובע 12

 

בדיקה ראשונית של השלכות תחבורתיות- תמל\1032-קצרין רובע 12

 

היבטים תחבורתיים- תמל\1032-קצרין רובע 12

 

נספח ביוב - תמל\1032-קצרין רובע 12

 

נספח בינוי - תמל\1032-קצרין רובע 12

 

נספח בינוי חתכים - תמל\1032-קצרין רובע 12

 

נספח תנועה - תמל\1032-קצרין רובע 12

 

נספח תנועה חתכים  ראשיים - תמל\1032-קצרין רובע 12

 

נספח תנועה חתכים  משניים - תמל\1032-קצרין רובע 12

 

נספח תשתיות- תמל\1032-קצרין רובע 12

 

נספח חשמל- תמל\1032-קצרין רובע 12

 

נספח ניקוז- תמל\1032-קצרין רובע 12

 

נספח מים- תמל\1032-קצרין רובע 12

 

נספח נוף- תמל\1032-קצרין רובע 12

 

דוח ייעוץ הידרוגיאולוגי-תמל\1032-קצרין רובע 12

 

מסמך סביבתי -תמל\1032-קצרין רובע 12

 

 

 נספח עצים בוגרים-תמל\1032-קצרין רובע 12

 

טבלת כריתה והעתקה עצים ופוליגונים-תמל\1032-קצרין רובע 12