חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

עדכון מזירת התכנון - מאי 2017

התפתחות חיובית במאבק להצלת בריכת סמר במסגרת תת"ל 65


בהמשך לדיווח הקודם שלנו בנושא התכנית של רכבת ישראל להכפלת מסילת החוף (תת"ל 65) והאיום הנשקף ממנה לשמורת הטבע של בריכת סמר (לאור העובדה שהתוואי שהוצג עד כה כמועדף על ידי צוות התכנון דורס את השמורה כולה ומשמעותו הרס מוחלט של הבריכה וערכי הטבע הגלומים בה), אנחנו שמחים לבשר על מגמה חיובית שהושגה לאחרונה.
לאור המורכבות והרגישות של הנושא, הוועדה לתכנון תשתיות לאומיות הקימה "צוות מגשר" לצורך קבלת ההכרעה לתכנון התוואי העתידי של המסילה בחדרה. בצוות זה משתתפים נציגי רכבת ישראל, צוות התכנון, הות"ל, נציג לשכת התכנון המחוזית חיפה, עיריית חדרה וכמובן גם אנחנו וארגוני סביבה נוספים (רשות הטבע והגנים, קק"ל והמשרד להגנת הסביבה).

 
בפגישה קודמת של צוות זה שהתקיימה 26.3.2017, הציג צוות התכנון שלוש חלופות עיקריות שנבדקו ובסיומן ניתנה המלצתם לבחירת החלופה החוצה את בריכת סמר. על פי צוות התכנון, החיסרון העיקרי של החלופה שעוברת ממערב למסילה כיום (החלופה ששומרת גם על יער חדרה וגם על בריכת סמר) הוא רדיוס סיבוב בעייתי, שאינו מאפשר להגיע למהירות התכן הנדרשת של 250 קמ"ש.
על כן, בישיבה זאת הציעו המתכנן הסביבתי של קהילת חדרה והסביבה בחלה"ט והנציג של לשכת התכנון המחוזית חיפה, תוואי מערבי חדש לבחינה, באופן שמאפשר להגיע למהירות הנדרשת.
בישיבה האחרונה שהתקיימה ב11.5.17 הציג צוות התכנון את הבדיקה שהם ערכו לתוואי המערבי החדש, ואכן התברר כי תוואי זה יאפשר נסיעה במהירות היעד הנדרשת וכמובן גם שומר על יער חדרה ושמורת סמר.

 
לדעתנו לחלופה המערבית החדשה יש גם יתרון חשוב נוסף, מבחינת מיקום החצייה של פארק השרון. המסילה כיום עוברת בסמוך לשטח הנגיש והשמיש ביותר לציבור. בהתאם לחלופה המערבית, תינטש ותשוקם המסילה הקיימת, והתוואי החדש יעבור בחלק מערבי יותר של הפארק, קרוב יותר לכביש החוף.
אומנם התוואי החדש עדיין עוד לא התקבל באופן רשמי, אך לאור תמיכת נציגי הרכבת (וכמובן ארגוני הסביבה ונציגים נוספים), יש להניח שהחלופה המערבית תתקבל לבסוף כפתרון המוסכם.
ניכר שלשיתוף הפעולה בין ארבעת ארגוני הסביבה שהציגו עמדה אחידה ונחרצת יש משקל רב בהצלחה. לתפיסתנו זה הישג שיש בו משמעות יותר מאשר בריכת סמר עצמה - אלא עמידה עיקשת על מעמדן של שמורות טבע בישראל. מקרה זה גם מדגיש עבורנו עד כמה חייבים לפעול להכרזה של כל שמורה ושמורה.