חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

ערב שיתוף ציבור בקהילת חדרה והסביבה – תמ"ל חדרה

3/08/2016
ערב שיתוף ציבור בקהילת חדרה והסביבה – תמ"ל חדרה (הגדל)

סגנית ראש העיריה, מנכ"ל איגוד ערים לשעבר, חברי ועד שכונת בית אליעזר, פעילים סביבתיים ותושבים מן השורה הגיעו אתמול לערב שיתוף ציבור שנערך בקהילת חדרה והסביבה של החברה להגנת הטבע בנושא תמ"ל חדרה.
מטרת הערב הייתה לחשוף את התושבים לתכנית של הותמ"ל לבניית 6,000 יח"ד בשטח פתוח הגובל ועוטף את שכונת בית אליעזר שבמזרח חדרה, להשלכות התכנית על החיים בעיר ועל השטחים הפתוחים וכמובן – לעורר מודעות ורצון לפעול לביטול התכנית.


 

רקע


התכנית, שאושרה על ידי קבינט הדיור ב-23.5.16 מתפרשת על שטח חקלאי של כ-2,000 דונם וכוללת בנוסף ליחידות הדיור גם שטחי תעסוקה, מסחר ושטחי ציבור, בשטח המוניציפלי של עיריית חדרה והמועצה האזורית מנשה.
כבר כיום סובלת שכונת בית אליעזר מעצם היותה מובלעת מזרחית וכמעט מנותקת מהמכלול העירוני, מקושי בקבלת שירותים ותחזוקה בעייתית. הרחבה משמעותית של השטח הבנוי מזרחה, תחריף את הבעיה ותטיל עומס כלכלי על העיריה והקופה הציבורית וכן תחליש את חוסנו הכלכלי-חברתי של מרכז העיר.


תכנית הותמ"ל עומדת בניגוד לתכנית המתאר המחוזית תמ"מ 6 ולתוכנית המתאר של חדרה, חד/2020 אשר אושרה בשנת  2014 וכוללת עתודות פיתוח בשטחים עירוניים קיימים, אשר מספיקות להכפלתה של העיר וליעד אוכלוסייה של למעלה מ-185,000 נפש. תכניות אלה גם קובעות את השטח המדובר ממזרח לבית אליעזר, כחקלאי ומוגן.


לעמדתנו, פיתוח המתחם המוצע משולל ההיגיון התכנוני. המתחם מותח באופן ניכר את השטח הבנוי בעיר על פני מרחקים עצומים, מעל 8 ק"מ, דבר שיביא, כאמור, לפגיעה בתפקוד העירוני של חדרה ויחריף את מגמת הפרוור ממנה סובלת העיר כבר היום, תופעה הכרוכה בשימוש בזבזני במשאב הקרקע.


פגיעה בטבעת הירוקה - מלבד הפגיעה הכללית בשטחים פתוחים, לתכנית פוטנציאל פגיעה ניכר בטבע העוטף את חדרה. מנופי הביצות מן העבר, נותרו ביצת זיתא שחלקה הקטן, כ-40 דונם, הוא שמורת טבע וחלקה, כ-300 דונם, שטחי הצפה שהתוכנית חודרת אליהם. למעלה ממחצית מיני החולייתנים ומרבית חסרי החוליות שנכחדו מישראל קשורים לבתי גידול לחים וכשליש מהצמחים המוגדרים בישראל כמצויים בסכנת הכחדה גדלים בבתי גידול לחים.  שטחי ההצפה וביצת זיתא נהנים ממגוון ביולוגי עשיר של צומח ייחודי ונדיר, כמו איריס הביצות שפרט אחד ממנו התגלה לאחרונה ושפע זואולוגי כולל נוכחות מרשימה של יונקים, בהם חתול ביצות שקיומו נדיר יחסית, דו חיים ועופות. השטח שסומן בתכנית המתאר של חדרה כשטח מוגן, נהנה כיום ממיעוט הפרעות. פיתוח שיתקרב ויחדור אליו יגרור עמו לחצים נוספים כגון רעש, תאורה, פעילות אדם מוגברת, פסולת, חדירת מינים פולשים ועוד.


תכנית הותמ"ל צפויה לפגוע גם באזור 'גבעת הצבעונים' שמדרום מערב לבית אליעזר. זוהי גבעת חמרה, אחת האחרונות שנותרו במצבן הטבעי בשרון. על הגבעה השתמרו מיני צומח ייחודיים לבית גידול זה, רובם מוגנים וחלקם נדירים בהם צבעוני השרון, תורמוס ארצישראלי ועוד.

פגיעה באתרי מורשת - נוסף לאתרי הטבע הייחודיים, מצויים בסמוך לשטח התוכנית מספר אתרי מורשת ייחודיים - שרידים מייצגים לימי הזוהר של האזור כפאר הפרדסנות בא"י החל מראשית המאה העשרים. בין האתרים בריכת השקיה חפורה שיתכן שהיא האחרונה מסוגה בארץ ולצידה מגדל תצפית מימי המאורעות. בקרבת מקום גם באר חצובה ובית משאבות ששמשה מקור המים לבריכה. בנייה בסמוך תסכן את שרידי האתרים עקב תנועה של כלים כבדים והזזות קרקע. ידועה הפגיעה הקשה באתרים אלה בשנות ה-90 עת נלקחו כמויות רבות של אדמה גננית לפיתוח הרחבת השכונה. 
עוד בסביבה תל ארכיאולוגי רב תקופתי שריד לעיר החשובה ביותר במרחב לאורך תקופות רבות (מעל 3000 שנה). התל נפגע מאד בשנים האחרונות  מביקורים רבים של רכבי שטח. התקרבות השטח הבנוי לתל צפויה להחמיר את הפגיעה בו ואת החקר הארכיאולוגי סביבו.

במהלך הערב הציג אסף זנזורי, מתכנן סביבתי ורכז משמר התכנון בחלה"ט, את נושא הותמ"ל באופן כללי ואת הבעייתיות הכרוכה בו. עידן פיליפס, המתכנן הסביבתי של קהילת חדרה, הציג את ההשלכות הישירות הצפויות לתכנית הותמ"ל בחדרה – בדגש המרקם העירוני וד"ר עפרי גבאי, אקולוגית החלה"ט, הציגה את מאפייני אזור ביצת זיתא וגבעת הצבעונים מבחינת חי וצומח וכן את ההשלכות של בניה באזור על השטח הפתוח ואתרי הטבע הייחודיים שבו.
המשתתפים הביעו עניין רב הן בתכנית והשלכותיה והן בדרכים בהן ניתן לפעול. רבים הביעו רצון לפעולה ואנו מקווים שבמאמץ משותף ניתן יהיה לסכל את התכנית.

רשמה: איריס ארבל, מנהלת קהילת חדרה והסביבה

  נייר עמדה - בית אליעזר
  מצגת ותמל בית אליעזר - אסף זנזורי, עידן פילפיס, דר' עפרי גבאי