חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

עדכון מזירת התכנון - יוני 2018

4/06/2018


ארבעה נושאים חמים על הפרק:
1. כביש 9 – התחלת תכנון מקטע נוסף
2. תמ"ל 1055 'בית אליעזר' –מנשבות "רוחות של שינוי"
3. היערכות החברה להגנת הטבע לבחירות בחדרה
4. העתקת שדה תעופה הרצליה – 'חלופת חדרה'

1. הארכת כביש 9 וקידום אכרזת פארק השרון כגן לאומי
המקטע של כביש 9, המיועד לחבר בין הכבישים 4 ו-2 מדרום לחדרה, נכנס לשלב התכנון המוקדם במסגרת תכנית החומש של משרד התחבורה. מקטע זה מסכן את רציפותו של פארק השרון ובעיקר מהווה סכנה של ממש לשמורת טבע 'בריכת יער' (בריכת החורף הגדולה בישראל).

 

החברה להגנת הטבע מתנגדת באופן נחרץ לסלילתו של מקטע זה, שלא רק שלא יפתור את בעיות התחבורה המקומיות והארציות, אלא שהוא עלול רק להרחיב ולעודד שימוש ברכב פרטי. מתכנני המקטע החדש יידרשו לבחון לעומק גם את 'חלופת האפס', כלומר מציאת פתרונות שאינם כוללים את סלילת הכביש, כמו למשל הרחבת כבישים קיימים ואמצעי תחבורה חלופיים (מיצוי הפוטנציאל בתחבורה ציבורית יעילה וזמינה, קביעת נת"צים, שבילי אופניים, הסדרי תנועה לשעות העומס וכיו"ב). 
במקביל, וכדי להבטיח את שלמותו, פועלת החברה להגנת הטבע כל העת לזרז את האכרזה על פארק השרון כגן לאומי (פארק השרון הוא גן לאומי מאושר אך אינו מוכרז).

 

 


2. תמ"ל 1055 "בית אליעזר" – מהנדס העיר היוצא מדבר קצת אחרת.. ומהנדס חדש נכנס

 


התכנית, הנדונה במסגרת הוועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור (הותמ"ל), מציעה בינוי של כ-7,000 יחידות דיור ועוד מאות דונמים נוספים לשטחי מסחר ומבני ציבור, בשטחים החקלאיים העוטפים את שכונת בית אליעזר. נזכיר כי התכנית נמצאת מזה זמן רב בשלב שלפני עריכת "שולחן עגול", במסגרתו ניתנת ההזדמנות להשמיע את ההתנגדויות ליישומה.
בשנת 2016, כאשר החל קידומה, עיריית חדרה נתנה את הסכמתה לתוכנית, אבל בחודשים האחרונים אנו מתחילים לראות מגמה של שינוי עמדה מצד בעלי תפקידים בכירים בעירייה: בכתבה בעיתון גלובס (25.4.2018), פורסם כי נועם גרייף, מהנדס העיר היוצא של חדרה, כתב לראשת מינהל התכנון, דלית זילבר, ולמתכננת הותמ"ל, דקלה פרסיקו, מכתב בו נימק את התנגדות עיריית חדרה לתכנית ותמ"ל 'בית אליעזר', בין השאר, נכתב: "הרחבת העיר לכיוון מזרח פוגעת בחזון תכנית המתאר בכמה דברים: החלשת מרכז העיר המיועד להתחדשות עירונית.. תוך משיכת חלק מהאוכלוסייה הפוטנציאלית לשולי העיר (במקום שיחזקו את מרכז העיר), מתיחת התשתיות הקיימות עד לקצה הקיבולת, ועידוד הצורך בהקמת תשתיות תומכות פיזיות חדשות". גרייף אישר לעיתון 'גלובס' כי "העירייה מתנגדת נחרצות לתוכנית" והסביר כי "צריך להבין שיש לנו תוכנית מתאר בתוקף מאז מאי 2014, ואין שום היגיון לקדם פיתוח במזרח העיר בשעה שתוכנית המתאר מכוונת את הפיתוח למערב העיר".
המגמה של התנגדות רשויות מקומיות לתוכניות מאסיביות למגורים ה'מונחתות' מהממשלה ללא התחשבות בתכנון המקומי, בתשתיות ובסביבה הולכת ומתפשטת לעוד ועוד רשויות. בימים אלה נכנס לתפקידו מהנדס העיר החדש של חדרה – אינג' נדב הדר. החברה להגנת הטבע מתכוונת להמשיך את המגמה של התנגדות לתוכנית, שמימושה עלול לפגוע קשות בעיר חדרה, ובערכי טבע ייחודיים לה הסובבים אותה.


3. נערכים לבחירות בחדרה – שואלים את המועמדים מה עמדתם לגבי נושאים סביבתיים!?
בבחירות הקרובות יש לציבור הזדמנות גדולה להעלות נושאים סביבתיים בחדרה על סדר היום. קהילת החברה להגנת הטבע בחדרה והסביבה מנסחת בימים אלה שאלות למועמדים, שמטרתן הצבת הנושאים הסביבתיים בראש מעיינם של נבחרי הציבור והמועמדים/דות לראשות העיר. להלן חלק מהשאלות שאנו מתכוונים להציב בפני המועמדים, טרם הבחירות:
• פארק השרון
1. האם אתה מתכוון לפעול לקידום הכרזת פארק השרון כגן לאומי ? כיצד אתה מתכוון לעשות זאת?


• תכנית תמ"ל 1055 - בית אליעזר ("בית אליעזר הירוקה")
1. מה עמדתך לגבי תכנית זו, המקודמת על ידי הועדה למתחמי דיור מועדפים? (הותמ"ל)
2. במידה ואתה מתנגד לתכנית, כיצד תפעל לביטולה?


• התכנית להקמת 'מרינה' בחופי חדרה?
1. האם אתה מודע להשלכות של הקמת מבנים ימיים גדולים על חופי הים בישראל?
2. האם אתה תומך או מתנגד להקמת מרינה בחופי חדרה?

 


• הגנה על אתרי טבע נגישים לתושבי העיר?
1. באיזה כלים תשתמש בכדי לשמור על בריכות החורף של חדרה וסביבתה?
2. כיצד תגן על אתרי פריחה ייחודיים מסביב לעיר:
    גבעת האירוסים בסמוך לעין הים?  גבעת הצבעונים בבית אליעזר? ואתרים נוספים.

בקרוב נפרסם את השאלות במלואן לכלל הציבור ולמועמדים ונבקש מהציבור לדרוש מהמתמודדים על ראשות העיר ומועצת העיר, תשובות ברורות לגבי כל אחת מהסוגיות החשובות שהוזכרו כאן.


4. העתקת שד"ת הרצליה (תת"ל 74)
העתקת שדה התעופה מהרצליה למיקום חלופי מקודמת על ידי הועדה לתשתיות לאומיות (הות"ל). לעת עתה הוקפא הטיפול בסוגיה זו ובמקביל מקודם פתרון זמני לשדה התעופה הנ"ל – בחיפה (תת"ל 80). עם זאת, ברור כי הנושא לא ירד מהפרק וחדרה מדורגת כחלופה מובילה מבין החלופות שנבחנו למיקום השדה. פוטנציאל הפגיעה בשטחים הפתוחים העוטפים את חדרה וברציפותם צפויה להיות קשה. להקמת שדה תעופה בסמוך לחדרה צפויות להיות השלכות גם על רווחת החיים של התושבים.