חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

יחד זה אפשרי

 

 

 

החינוך הסביבתי בחברה להגנת הטבע מתקיים בצורה ספיראלית, כאשר כל מעגל נוגע בהיבטים מתרחבים:

 

במעגל הראשון ישנו דגש על ההיבט המקומי בסביבה הקרובה: מיועד לגיל הרך ולכיתות א'-ב'.  מעגל זה עוסק בפעילויות מיומנויות חקר בסיסיות, תופעות הנצפות בסביבה הקרובה – בחצר ובפתח הבית, פעילויות סביב עונות השנה ועוד.

 

במעגל השני מושם דגש על ההיבט המקומי בסביבה האזורית/עירונית: מיועד לכיתות ג'-ד'. התכניות במעגל זה עוסקות בהיכרות רב מימדית עם 'השכונה שלי', עם אתרי טבע בעיר, יצירת מפה ירוקה לשכונה או לעיר ועוד.

 

המעגל השלישי מתמקד בהיבט הארצי גלובלי: מיועד לכיתות ה'-ו'. התכניות עוסקות בסוגיות הנוגעות לקיימות, שימוש מושכל במשאבים, תרבות הצריכה ועוד.

 

מעגל נוסף מתייחס לתכניות חינוך לנוער העוסקות במעורבות חברתית-סביבתית, במסגרת: מחוייבות אישית וקבוצות מנהיגות ירוקות.

 

המעגל האחרון מתמקד בהכשרת צוותים חינוכיים - מורים וגננות, לליווי מקצועי ולהסמכה ירוקה במוסדות החינוך.