חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תל אביב-יפו

תכנית המתאר של תל אביב יפו

תכנית המתאר של תל אביב יפו

לכל העדכונים והתייחסויות החברה להגנת הטבע והפורום הירוק בנושא תכנית המתאר העירונית של תל אביב-יפו

שמיעת התנגדויות לתכנית המתאר של ת"א-יפו

תכנית המתאר של תל אביב יפו

תכנית המתאר של תל אביב יפו

לכל העדכונים והתייחסויות החברה להגנת הטבע והפורום הירוק בנושא תכנית המתאר העירונית של תל אביב-יפו

התנגדות החברה להגנת הטבע והפורום הירוק לתכנית המתאר של תל אביב-יפו תא\5000