חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

רצועת הנופש המטרופולינית - בעקבות ההתנגדות שלנו, התוכנית תכלול שימור של אתרים נוספים

 

ועדת המשנה להתנגדויות של הוועדה המחוזית תל אביב פרסמה לאחרונה את עיקרי ההחלטות בהתנגדויות לתכניות רצועת הנופש של רמת השרון. בקצרה, מדובר באזור שנמצא מדרום לכביש 5, ובין כביש 4 במזרח וכביש 20 במערב – אזור שבעיקרו הוא שטחים חקלאיים מעובדים וכן שטחים פתוחים רציפים. בשטחי התכנית זוהו בעבר מספר רב של אתרי טבע, נוף ומורשת. התכנית מציעה אלפי יחידות דיור חדשות, שיהיו צמודות לשכונות שבתל אביב ונווה גן בדרום, ופארק מטרופוליני רחב ידיים שישלב בין אזורים אינטנסיביים ואקסטנסיביים.


קהילת תל אביב-יפו והסביבה של החברה להגנת הטבע ליוותה את תהליך התכנון והצליחה להטמיע בתכנית את שימורם של רוב האתרים. עם זאת, היו מספר נושאים שלא זכו להתייחסות מתאימה בתכנית, ונאלצנו להגיש לה התנגדות, שהוצגה בפני הוועדה בספטמבר האחרון.
אנו שמחים לבשר כי ההתנגדות שלנו התקבלה כמעט במלואה, ועל פי החלטת הוועדה יוטמע בתכנית שימור של מספר אתרים נוספים, תישמר חורשת אקליפטוסים שסומנה לכריתה, וכן נציג שלנו יהיה שותף בוועדה שתתכנן את עיצוב הפארק המטרופוליני העתידי.