חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

חידוש המאבק על החופים - לקראת תמ"א 1

חידוש המאבק על החופים 

לאחר שנים של שקט יחסי בגזרת החוף, שנבע מההגנות של תמ"א 13 וחוק החופים מפני בינוי ופיתוח בסביבת החוף, מתחדש המאבק להגנה על המרחב החופי בישראל. הסיבה להצתת המאבק הנוכחי הוא טיוטה לפרק החופים בתכנית מתאר ארצית (תמ"א) 1 – שמיועדת לאגד את כלל תכניות המתאר הארציות לכדי תכנית מתכללת אחת – שמינהל התכנון שוקד על הכנתה. 

מטיוטת דברי ההסבר והוראות לפרק החופים שהגיעה לידי החברה להגנת הטבע, נראה שמדובר בשינויים מהותיים לתכנון בסביבה החופית, וביטול של תמ"א 13 התקפה. ע"פ המסמך, חופי ישראל יסווגו לשלושה סוגים, כאשר ישנו הוראות ועקרונות תכנון המתאימים לכל סיווג. שלושת הסיווגים הם:  

1.      חוף עירוני - למרגלות ערי החוף. עיקר תפקודו ביצירת חזית עירונית הקושרת
בין העיר והים, אספקת שרותי פנאי ונופש לתושבי הערים, תיירים ונופשים. 

2.      חוף כפרי - שמירת מרחב החוף ופיתוח נקודתי אקסטנסיבי למרגלות יישובים
כפריים ואתרי נופש ופנאי. 

3.      חוף שמור - שמירת ערכי הטבע והמורשת לאורך החופים וחשיפתם לציבור. 

הוראות התכנית כוללות, בין היתר, את ההוראה הבאה: 

"בכל סוגי החופים, מקו החוף ועד 30מ' ממנו ניתן לאשר את השימושים הבאים:
· קווי תשתית בהתאם לסעיף .6.1
בכל סוגי החופים, בין 30מ' ועד תחום מרחק הבנייה מקו החוף ניתן לאשר שרותי חוף ושימושים
נוספים בהתאם לסוג החוף כמפורט בסעיף 5." 

וכן הוראות נוספות, בהתאם לסיווג החוף: 

חוף עירוני וכפרי: 

במרחק של 30מ' מקו החוף ועד 100מ' ממנו ניתן לאשר את השימושים הבאים: 

·         טיילת חוף, מבנים לחינוך ימי, פנאי, נופש וספורט, לינת שטח, בתי קפה וקיוסקים וכן דרך גישה וחניה – לצרכי באי החוף, ככל שלא ניתן למקמם מחוץ לחוף הים. הבנייה תיקבע ככל הניתן בסמוך לעורף חוף הים. (מרחק מירבי מקו החוף).  

·         מוקד חוף עירוני (או כפרי) בשטח מוגדר, הכולל שימושים לבילוי, מסחר מוטה תיירות וחוף, מרכז מבקרים, אטרקציות, מסעדות וכדומה. 

משמעות הוראות אלו היא אחת: ניתן יהיה להקים מגוון מבנים על חוף הים עצמו, מה שיפגע פגיעה אנושה בשטח החופים שיישארו לטובת הציבור בצורתם הטבעית. גם כיום שטח החוף לנפש בישראל הוא נמוך מאוד כתוצאה מחופים שסגורים לטובת מתקני בטחון ותשתית, ויישום הוראות אלו יקטינו את נתון זה משמעותית. בנוסף, הנחיות אלו עשויות להביא להשתלטות גורמים פרטיים על חלקים מהחופים – מה שהיום נוגד את החוק. 

מעבר לפגיעה החמורה בחופים כמשאב ציבורי, מדובר על פגיעה אנושה בסביבה החופית כמשאב טבע, ובערכי הטבע הרבים הפזורים לאורך החוף. במחוז תל אביב, עיקר השטחים המאוימים נמצאים באזור צפון תל אביב-יפו ודרום הרצליה, אזורים בהם לא קיים עורף חוף עירוני, והשטחים הפתוחים בהם כוללים ערכי טבע כמו רכסי כורכר, המשמש בית גידול ייחודי למגוון צמחים ובעלי חיים. 

צפון ת"א
מהות הביטול של תמ"א :13השטחים הפתוחים בצפון ת"א מרידינג ושדה דב ועד לגבול
השיפוט בים ת"א והרצליה (צפונית לסי אנד סאו ומלון קולוני) כוללים חולות, כורכרים ומצוק חופי
בחלק מהשטח.
בין תחנת הכח רידינג לבין חוף תל ברוך מיועדת בתמ"א 13רצועת שטח ציבורי פתוח ברוחב
שבין 300-500 מטר.
בין חוף תל ברוך למלון קולוני אושרה כבר תכנית מתאר מקומית ,3,700אשר שומרת על פארק
חופי ברוחב של כמעט 250מ.' גם באזור זה תמ"א 13מייעדת שטחים נרחבים לשטח ציבורי
פתוח.
פרק החופים בתמ"א 1מסיר את ההגנה משטחים ערכיים אלה, ומותיר רצועת חוף עירוני
ברוחב 100מטרים, ללא כל הגנה על שטחי החולות והכורכרים שמחוץ לקו ה- 100מטרים.
האיום על השטח: בשטח שמצפון לרידינג (הסמוך לשדה דב) עולה החשש כי פיתוח עירוני כולל
מגורים ותעסוקה ימוקם על קו ה- 100מטר, דבר שיחסל הישג תפיסתי וציבורי יקר ערך בחופי
צפון ת"א, והוא פארק חופי סמוך לים ברוחב של כ- 250מ' לרווחת הציבור הרחב.
גם בתחום התכנית המאושרת שבין חוף תל ברוך לסי אנד סאן ומלון קולוני, הסרת ההגנה של
שטחי השצ"פ בתמא ,13חושפת את האזור לסכנה של שינויי ייעוד בתכנית הקיימת, בכוון של
פיתוח נוסף על חשבון הפארק החופי. 

  

דרום הרצליה
מהות הביטול של תמ"א :13השטחים הפתוחים בדרום הרצליה, בין גבול השיפוט עם ת"א ועד
המרינה, כוללים חולות ,כורכרים ומצוק חופי.
תמ"א 13ייעדה באזור זה, ואף באזורים מזרחיים הרבה יותר מאזור החוף, שטח ציבורי פתוח
במרחקים הנעים בין  250מטר מהים ועד למעלה מ-500 מטר מהים. להערכתנו ניתן להציג
מרחק ממוצע של 300מטר מהים כאזור המוגן ע"י ייעוד של חוף רחצה ושצ"פ.
פרק החופים בתמ"א 1מסיר את ההגנה משטחים ערכיים אלה, ומותיר רצועת חוף עירוני
ברוחב 100מטרים, ללא כל הגנה על שטחי החולות והכורכרים שמחוץ לקו ה- 100מטרים.
האיום על השטח: בשנים האחרונות מקודמת באזור זה תכנית ועולה החשש כי פיתוח עירוני
כולל מגורים ותעסוקה ימוקם על קו ה- 100מטר, דבר שיחסל הישג ציבורי ותפיסתי יקר ערך
בחופי מחוז ת"א. בתמ"א 4/13,שינוי לתמ"א 13בחופי מחוז ת"א, תוכנן באזור זה פארק חופי סמוך לים ברוחב של 300מטר לרווחת הציבור. 

תמ"א/ – 4/13שינוי לתמ"א 13בחופי מחוז ת"א: חשוב מאד לציין כי בשנים האחרונות קודמה
לאורך חופי מחוז ת"א תכנית תמ"א/ ,4/13המהווה שינוי לתמ"א .13תכנית זו העניקה הגנה
טובה ביותר לשטחים הפתוחים באזור החוף