חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

חקיקה ומדיניות

מדיניות

מדיניות

הטמעת שיקולי מגוון ביולוגי במדיניות היא אמצעי מרכזי לשיפור הממשק של תהליכי ניהול ופיתוח עם המערכות האקולוגיות

חקיקה וכלים משפטיים להגנת המגוון הביולוגי

החקיקה היא נדבך משמעותי הקובע נורמה ציבורית מחד, ומקנה כלים לרשויות הציבוריות לרגולציה של ההשפעות על הטבע מאידך.