חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

חקיקה וכלים משפטיים להגנת המגוון הביולוגי

המגוון הביולוגי הוא מוצר ציבורי קלאסי, וככזה הוא מחייב רגולציה וניהול ממשלתיים וציבוריים. הפיתרון לכשל השוק של הטבע הוא הטמעה (mainstreaming) של שיקולי המגוון הביולוגי בתהליכי ניהול וקבלת החלטות במגזר הציבורי.
החקיקה היא נדבך משמעותי הקובע נורמה ציבורית מחד, ומקנה כלים לרשויות הציבוריות לרגולציה של ההשפעות על הטבע מאידך.
מחקר וניתוח משווה שבדק את הבדלי החקיקה והכלים המשפטיים להגנה על המגוון הביולוגי במספר מדינות בעולם, מלמד כי קיימת התקדמות אדירה בחקיקה ייעודית לתחום זה, אשר ראוי לבחון את יישומה בישראל.

חוברות החקיקה של החברה להגנת הטבע (המוצגות בדף זה), פורסמו במסגרת המחקר המשווה.
מטרת המחקר של החברה להגנת הטבע היא להציע כלי מדיניות וכלים משפטיים להגנה על המגוון הביולוגי ולהטמעה של שיקולי המגוון הביולוגי בתהליך קבלת ההחלטות, באמצעות הניסיון שנרכש במדינות אחרות. מהסקירה שבוצעה במסגרת המחקר באנגליה, ארצות הברית, אוסטרליה, דרום אפריקה, קוסטה ריקה ומדינות נוספות, נמצא כי המודעות הציבורית לחשיבות המגוון הביולוגי היא תנאי בסיסי לקידום חקיקה ומדיניות להגנת המגוון הביולוגי.

 עיקרי מחקר משווה. לקריאה >>

תסקירים סביבתיים אסטרטגיים. לקריאה >>

הסביבה הימית, כלים להגנתה. לקריאה>>