חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

מדיניות

הטמעת שיקולי מגוון ביולוגי במדיניות היא אמצעי מרכזי לשיפור הממשק של תהליכי ניהול ופיתוח עם המערכות האקולוגיות.
תהליכי הטמעה אלה בוחנים את תחום התוכן הרלוונטי, ומחפשים את שביל הזהב שיאפשר השגת התועלות הציבוריות המבוקשות תוך שמירה מיטבית על הטבע.
תחום מדיניות נוסף הוא מדיניות ממשלתית כוללת לשמירת המגוון הביולוגי, בהתאם למחויבות הישראלית לאמנות בינלאומיות. בתחום זה קיימים פערים משמעותיים בין הרצוי למצוי.

 

   עוצרים את התדרדרות המגוון הביולוגי בארץ
ישראל חתמה על האמנה לשימור המגוון הביולוגי כבר בשנת 1995 אבל הנושא עדיין לא נמצא בראשית סדרי העדיפויות. דוח חדש של החברה להגנת הטבע מציג את המצב בישראל והפעולות שיש לבצע על מנת להיערך נכון יותר לשמירה על המגוון הביולוגי
 דוח חדש: פעולות הייעור הנרחבות בנגב פוגעות בטבע המקומי

דו"ח: פעולות הייעור הנרחבות בנגב פוגעות בטבע המקומי
דוח חדש בוחן את ההשלכות האקולוגיות, לאור ההיקפים הנרחבים של פעולות הייעור בשנים האחרונות באזור צפון הנגב ודרום הר חברון.

 

הטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בקבלת החלטות – תחום הדברת היתושים

הטמעת שיקולי המגוון הביולוגי בקבלת החלטות – תחום הדברת היתושים
החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים, מפרסמים מסמך המתווה מדיניות מעודכנת וסביבתית יותר להדברת יתושים תוך שמירה על הטבע והמגוון הביולוגי.

 

סניטציה: מחזירים את האיזון לטבע הישראלי
עודפי פסולת אורגנית מחוללים שרשרת תגובות הרסניות למערכות אקולוגיות וגורמות לפגיעה בטבע ובבריאות הציבור. פעולות תברואה (סניטציה) מונעות את הנזק בצורה האפקטיבית ביותר.