חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

קישורים מעניינים

כנס

כנס ירושלים 2010 בנושא המגוון הביולוגי

אתר האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה 

Millennium Ecological Assessment
יוזמת האום הבוחנת את הקשר בין המגוון הביולוגי לרווחת האדם. כוללת הערכות של השפעת השינויים שנגרמו למערכות אקולוגיות ובניית תשתית מדעית לצעדים הנדרשים למען הגברת השמירה על מערכות אקולוגיות ושירותי המערכות.

www.teebweb.org
יוזמה בינלאומית המתמקדת בכלכלה של המגוון הביולוגי ושל המערכות האקולוגיות ושירותיהן.

ועידת המגוון הביולוגי  (UNCBD)
אמנה בין לאומית שנחתמה בועידת האום בריו (1992), בנושא המגוון הביולוגי. האמנה נועדה לגרום לפיתוח אסטרטגיות לאומיות לשימור ושימוש מקיים במגוון הביולוגי.