חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

תיכנון

התכנון בחיפה מורכב במיוחד. נושאי התחדשות עירונית והתייחסות נקודתית לאפשרויות פיתוח, התמודדות עם טופוגרפיה קשה המשליכה על מבנים ותשתיות, וכמובן עיסוק בתשתיות לאומיות במרחב גאוגרפי צפוף. רכבת, נמל, תעשיה כבדה. כל אלה שוכנים בסמיכות רבה למרכזי אוכלוסיה ומהווים אתגר תכנוני סביבתי מורכב.

 

בית חמאווי בבת גלים (צילום: סיגל פלח)

מהנעשה בועדת המשנה לתכנון ובניה בחיפה

החברה להגנת הטבע משתתפת בשתיים מתוך ועדות המשנה של מועצת העיר חיפה. כשירות לציבור, נביא מפעם לפעם פרוטוקולים מועדת המשנה לתכנון ולבניה, בהם נמצא עניין לציבור הרחב, לשם המחשת התהליכים המתקיימים בקבלת ההחלטות בנושא זה. בפרוטוקול הנוכחי ירד מסדר היום דיון בנוגע לתוכנית הבניה בבית חמאווי אשר גרר דיון נוקב בנוגע לראיה הכוללת החסרה בנוגע לשכונת בת גלים.
17/01/2014
החלה בדיקת ההתנגדויות לתוכנית מורדות לינקולן ותל אהרון

החלה בדיקת ההתנגדויות לתוכנית מורדות לינקולן ותל אהרון

כ-3000 יחידות דיור מתוכננות המורדות הכרמל המערביים, לצידו של רחוב פרויד. החברה להגנת הטבע תומכת בבנייה רוויה, אך מתנגדת לתכנית כפי שהופקדה, לאור מספר פגמים מהותיים בתכנון השכונות, במערך הכבישים המתוכנן, ובאיכותם של השטחים הפתוחים בשכונות.
30/12/2013

ותמ"ל או מחדל – ערב ציבורי שקיימה קהילת חיפה

בשבוע שעבר התקיים שיח מרתק בנושא הצעת צוות תשעים הימים להקים "ועדה לתכנית מועדפת לדיור (ותמ"ל)", שתפעל למתן אישורי בניה בהליכי תכנון מזורזים וללא אפשרות ערעור. השיח כלל סביבה, כלכלה, יזמות, וחברה, בנוכחות ריבוי משתתפים מתחומים רבים ומגוונים.
24/12/2013
טבע עירוני – זו התשתית שלנו

טבע עירוני – זו התשתית שלנו

סקר תשתיות טבע עירוני הופק לאחר שנתיים של עבודה של אקולוגים, מתכננים, מתנדבים ואחרים בחברה להגנת הטבע. הסקר יוצר שכבות מידע זמינות למערכת התכנון והניהול העירונית בכל האגפים, שיאפשרו תכנון וניהול מקיים של מערכות טבעיות בסביבה עירונית דינמית ומתפתחת.
24/09/2013
חופים הם לפעמים...

חופים הם לפעמים...

בסוף יולי התקיימה בעיר וולוס שביוון סדנת העבודה הראשונה של פרויקט האיחוד האירופי Mare Nostrum. את החברה להגנת הטבע בכלל ואת קהילת חיפה בפרט ייצגה המתכננת ענבל קורן רייסנר, המשתפת כאן בעשייה המרתקת.
11/08/2013
נייר עמדה בנוגע למכרז של עיריית חיפה על שטח בוואדי עמיק

נייר עמדה בנוגע למכרז של עיריית חיפה על שטח בוואדי עמיק

עיריית חיפה הוציאה מכרז פומבי למכירת מגרש ברחוב ניצנים, על גדת ואדי עמיק. המכרז מעיד על היעדר תכנון עדכני ורלבנטי לצורכי העיר.
23/07/2013
ים – יבשה: תוכניות עכשוויות לחופי חיפה

ים – יבשה: תוכניות עכשוויות לחופי חיפה

מערך שימושי הקרקע הקיים בחיפה, הוא תוצאה של קשר היסטורי של העיר לים, בדרך שאינה משמרת את איכויותיו הנופיות והטבעיות. בימים אלו מגישה החברה להגנת הטבע שתי השגות על שתי תוכניות מתאר ארציות, העוסקות בתכנון מפורט המשפיע על הקשר בין העיר חיפה לים, בתחומי העיר חיפה.
2/06/2013

Mare Nostrum: הים שלנו

מצב חופי הים התיכון, המהווים מרכיב משמעותי בשטחים הפתוחים חיפה, הוא מקור לדאגה באיחוד האירופי. פרוייקט Mare Nostrum נועד לגשר על הפער שבין האמנות והעשייה הבינלאומית הדיפלומטית והאקדמית ובין מצב החופים בפועל.
11/04/2013

מפגש ציבורי בנושא תוכנית המתאר החיפאית

לפני שלוש שנים יזמה החברה להגנת הטבע תהליך של "בקרה אזרחית" המתייחס לתוכנית המתאר של חיפה. התוכנית תשפיע על התפתחותה העירונית של העיר לעשרות השנים שיבואו, וקבוצות מתנדבים בוחנות את השלכותיה על פי פרקים ואזורים.
5/04/2013

עמדת החברה להגנת הטבע בעניין הבנייה במורדות הכרמל המערביים

כ-3000 יחידות דיור מתוכננות המורדות הכרמל המערביים, לצידו של רחוב פרויד. החברה להגנת הטבע תומכת בבנייה רוויה, אך מתנגדת לתכנית כפי שהופקדה, לאור מספר פגמים מהותיים בתכנון השכונות, במערך הכבישים המתוכנן, ובאיכותם של השטחים הפתוחים בשכונות.
27/02/2013

מהנעשה בועדה המקומית לתכנון ובניה

במסגרת פעילות החברה להגנת הטבע בעיר, משתתפת מתכננת החברה להגנת הטבע כמשקיפה בועדת המשנה לתכנון ובניה של העיר. דוגמה מן הישיבה האחרונה מראה כיצד תכנון עבור קבוצת משתמשים אחת פוגע בקבוצת משתמשים אחרת.
23/12/2012

העירייה דנה בתוכנית לשיקום נחל שיח

באוגוסט הופקדה תוכנית המשנה את ייעודו של שטח בואדי שיח, מבית קברות לשטח ציבורי פתוח, בו ישוקם ויונגש בוסתן כיאט. שינוי הייעוד הינו תולדה של שנות עבודה של גופים רבים, בהם החברה להגנת הטבע, והוא נדון בימים אלו בועדה המחוזית.
29/10/2012

ועידת האגודה הישראלית לאקולוגיה

החודש נכחו כ-700 איש באירוע הדגל של הקהילה המדעית בתחומי הסביבה בישראל. בועידה נדונו נושאי בריאות, חקלאות, תעשיה וטכנולוגיה על היבטיהם הסביבתיים, והוצג סקר תשתיות הטבע העירוני שמסתיים בימים אלו בחיפה.
22/10/2012

יום גדול לחיפה! אושרה התכנית לפיתוח חזית ים עירונית בעיר

המועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה את התכנית לפיתוח חזית ים עירונית בחיפה, הכוללת שטחי ציבור, טיילת חוף, שיקום מבנים וחיזוק המסחר, הבילוי והתרבות, במטרה לחבר את העיר לים. החברה להגנת הטבע, שתמכה בתכנית: "זהו יום גדול להתחדשות העירונית בחיפה".
3/07/2012

חיפה מארחת את כנס המתכננים

בתאריך 23.2.2012 התקיים כנס איגוד המתכננים בישראל בחיפה, שעסק בנושא "תשתיות ארציות, תכנון סביבה וצדק מרחבי". צוות המתכננים בחברה להגנת הטבע נערך להציג את העבודות המרכזיות מהשנה שחלפה ואף ארגן מספר מושבים.
18/03/2012

פאנל חיפאי בכנס המתכננים בנושא טבע עירוני והתחדשות עירונית

ביום חמישי האחרון התקיים כנס מתכננים בבאר שבע. שמחנו להיות המארגנים של פורום חיפאי שעסק כולו בטבע עירוני ובהתחדשות עירונית.

תכנון עירוני בחיפה. ישאר מקום לטבע ?

העיסוק בתכנון והתנהלות עירונית לא מפסיק לרגע, ברמה הארצית וברמה המקומית. מי לוקח אחריות על מפגעים? מי משלם את מחיר התשתית הלאומית?

תכנון עירוני, איך זה קשור אלי?

רבות דובר אודות החיבור של העיר חיפה להר, לים ולמה שביניהם. אולם, שורה של שימושי קרקע שונים מפריעים לציבור החיפאי בפרט ולתושבי הצפון בכלל, ליהנות מכל הטוב הסובב אותם.

תכנון עירוני, איך זה קשור אליי? והפעם: עם הגב לים- עם הראש ל...אן? מגדלים בעיר

שאיפה לגובה והערצת הגדול והמרשים טבועים ככל הנראה בטבע האנושי. משחר ההיסטוריה שאף האדם לנסות ולבנות מבנה שעימו יוכל להגיע קרוב ככל האפשר אל השמיים. סיפור מגדל בבל, הוא למעשה אחת העדויות הראשונות הידועות לנו בנוגע לתכנון אורבני.

פארק הכרמל בסכנה – כיצד תראה חיפה בשנת 2015 בשיטת הסלאמי?

המשכיות שלטונית או אחריות רב דורית לשמירה על משאב ציבורי???
חתמו על העצומה נגד כוונתה של עיריית חיפה לבנות שכונה חדשה ומגדלים בפארק הכרמל. החברה להגנת הטבע: עוד פיסת טבע מגן לאומי פארק הכרמל עומדת להפוך לשכונת מגורים ומגדלים ופורצת את הקו הברור שבין העיר לטבע.
מרץ 2010
יערות הכרמל הירוקים, הסמוכים לשכונות העיר חיפה, מהווים אבן שואבת למאות אלפי מטיילים מדי שנה, זאת בשל השילוב הנפלא בין נופי החורש והים, הפינות המוצלות ומסלולי הטיול בטבע הסמוכים לעיר חיפה ולמרכז הארץ.
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
  3. לעמוד הבא