חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

עדכון מצב - תכניות למגורים בשלוחות המערביות של חיפה

30/01/2017

בימים אלה מקודמות תכניות למגורים בשלבים שונים בכל אחד מהמתחמים שעוד נותרו פנויים בעיר על השלוחות המערביות של הכרמל (ראו המפה המצורפת). מתחמים אלו אומנם כבר יועדו למגורים במסגרת תכניות מנדטוריות ישנות וכן בתכנית המתאר החדשה של חיפה, אך לעמדתנו, היה ראוי כי העירייה תציג כחלק מהחזון לפיתוח העיר מדיניות הקובעת שלביות לפיתוח עתודות הבנייה בעיר. חיפה סובלת מהגירה שלילית, הזדקנות האוכלוסייה, שחיקה של המרכזים העירוניים ותופעה של דירות רפאים. במקביל, ישנם אזורים העומדים לפני פיתוח בנייה מאסיבי שאינו שנוי במחלוקת (המבואות הדרומיים, שכונות החוף, מתחם אצטדיון ק"א, ועוד). לעמדתנו, טרם פיתוח האזורים הרגישים ביותר, יש למצות בניה בתוך המרקם העירוני הקיים ולהראות שלביות בפיתוח עתודות בנייה חדשות לטווח המיידי, הבינוני והרחוק.


 

מבין אותם מתחמים, חטיבת הנוף המשמעותית ביותר בגודלה, באיכותה וברציפותה היא ללא ספק גבעת העיזים. הגבעה מצויה ממערב לשכונת רמת בגין, בשלוחה המתווכת בין שניים מהנחלים הערכיים ביותר המצויים במדרונות המערביים של חיפה- נחל עמירם ונחל עובדיה. מלבד תפקודו כאתר טבע עירוני המשרת את הציבור, בשל נפחו וחיבורו למעבר הפתוח שבין שכונת דניה וטירת הכרמל, יש לשטח זה  גם תפקוד אקולוגי, שכן הוא נהנה מקישוריות למערך השטחים של הכרמל בטבעת החיצונית של העיר.  השטח של גבעת העיזים עתיר ערכי טבע ונוף, צומח ובעלי חיים, וקיימים בו שבילי טיול, נקודות תצפית, שתי מערות, שפע עצים עתיקים ועוד. בתחום השלוחה עובר מסלול מסומן המשמש את הציבור החיפאי ומבקרים כציר טיילות כרמלי עם תצפיות נפלאות לחוף ולים.


 

 

 

בגבעת העיזים מקודמות כיום שתי תכניות נפרדות:
רמת גוראל (חפ/2169/ א)-  התכנית שמיועדת לשטח העליון (המזרחי) של הגבעה, ובמסגרתה מוצעת שכונת מגורים חדשה של כ- 2,000 יח"ד בחטיבת קרקע של כ-430 דונם. מבחינה סטטוטורית תכנית זאת נמצאת במצב טיפול מתקדם למדי - הסתיימה תקופת ההפקדה (שבמסגרתה ניתן היה להגיש הערות והשגות לתכנית) והתקיימו דיונים בפני חוקר ההתנגדויות שמונה מטעם הוועדה המחוזית. מתכנן קהילת חיפה הציג את טענות החלה"ט (ראו מסמך הערות החלה"ט לתכנית חפ/ 2169/ א) ביום הדיונים הראשון, שהתקיים ביום א', ה- 5.2.2017 בבניין העירייה.


מורדות רמת גוראל ("טוסקנה") – זאת תכנית ההמשך לשכונה נוספת בחלק המערבי של גבעת העיזים, שתמנה כ-890 יח"ד על המורדות של השלוחה. התכנית הזאת נמצאת בשלבים פחות מתקדמים מאשר התכנית לשכונת רמת גוראל אך היא כבר עברה המלצה בוועדה המקומית של חיפה, ויש להניח שתובא לדיון בוועדה המחוזית עוד בשנת 2017. בכל הנוגע לערכיות של השטח והחשיבות בשמירת עתודות לבניה אין הבדל בין התכנית הזאת לקודמתה, אך יש מספר דגשים נוספים שרלבנטיים עבור התכנית הזאת. כך למשל, אנו פועלים כעת להרחקת הבינוי המוצע בתשריט ככל הניתן ממערת עובדיה, וליצירת רצועת מסדרון אקולוגי ברוחב נאות במורד השלוחה. לרצועה ירוקה חשיבות גבוהה בכך שתאפשר מעבר הן לבעלי חיים והן לשביל טיילות. הערות אלה ועוד העלינו במסגרת ישיבת עבודה מצומצמת שהתקיימה בלשכת התכנון המחוזית ב27.12.2016 ואנו מקווים שהם יוטמעו כראוי במסמכי התכנית.

 

 קישור למסמך הערות החלה"ט לתכנית חפ/ 2169/ א, ומצגת החלה"ט שהוצגה בפני חוקר התנגדויות רמת גוראל