חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

מעורבות חברתית סביבתית ושיתופי פעולה

11/03/2014
מעורבות חברתית סביבתית ושיתופי פעולה

עבודה עם פעילים וקבוצות היא אחת מאבני היסוד עליהן מושתתת עבודתה של קהילת חיפה. בראשית מרץ נפגשה מתכננת הקהילה, ענבל קורן רייסנר, עם פורום הפעילים של "המשמר החברתי המקומי בחיפה", שהינו התארגנות התנדבותית של תושבים שמטרתה לנטר ולשקף את פעילות מועצת העיר, בד בבד עם הרחבת מעגל מעורבות התושבים. משמרות מסוג זה קמים היום בערים ובמועצות בכל רחבי הארץ וגם בחיפה. במפגש השתתפו 15 מפעילי ופעילות המשמר.

הרצאתה של ענבל על חוק התכנון והבנייה, זכות ההתערבות והשינויים הצפויים במערכות התכנון הקיימות היתה אבן דרך בהבנתם של הפעילים את הזירה. בין היתר, נסב הדיון סביב שאלות כגון: מהו הליך תכנון? מהן הועדות הקיימות? מה באחריות הרשות המקומית ומה באחריות המדינה? מהם חוק הוד"לים והותמ"ל ומה תהיה השפעתם על התכנון המקומי? ומה באפשרות קבוצות תושבים ופעילים לעשות בעניין?

אנו מאמינים ומקווים  ששיתוף פעולה רחב יותר ימשיך להתקיים בין קהילת חיפה של החברה להגנת הטבע ובין פעילי המשמר החברתי המקומי בחיפה ושמחים על כך שתושבים נוקטים צעד אקטיבי לאורך השנה כולה ולא רק ערב בחירות לבחינת עבודת חברי מועצת העיר. יוזמת התושבים לנטר את עבודת המועצה ולראות את המרכיבים החברתיים והסביבתיים בעבודה זו היא לטובת הציבור הרחב.

חן קרסניצקי

רכזת גינות קהילתיות וקהילה,

החברה להגנת הטבע- קהילת חיפה