חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

סיכום ישיבת מועצת העיר מתאריך 6.11.12

13/11/2012
עדנה זריצקי מסיעת חד"ש מציגה את השאילתה

ישיבת המועצה דנה בנושאים הסביבתיים הבאים:

מדרגות סמטת הבוסתן - שאילתה מאת עדנה זריצקי (סיעת חד"ש)

שאילתה בנושא זה הועלתה בפורום מועצת העיר, ודווחה על ידינו בחודש מרץ השנה. זריצקי ביקשה לחזור ולהעלות את הנושא עקב הצטברות פניות רבות של תושבי האיזור, המתריעים מפני הסכנה הבטיחותית הכרוכה בשימוש במדרגות שמצבן רעוע. לטענת זריצקי, סוכם עם ראש העירייה שיתקיים סיור במקום ושאליו היא תוזמן, אך בפועל העניין לא בוצע.

תשובת ראש העירייה, יהב, הייתה כי התקיים סיור במקום בנוכחות הדרג המקצועי. יהב אישר שזריצקי לא הוזמנה לסיור, וזאת עקב חששו כי היא תביא עימה קהל מתנגדים שיפריעו למהלכו. כעת הוא מחכה להמלצת הדרג המקצועי.

הוספת פלואוריד למי השתיה על ידי תאגיד מי כרמל - שאילתה מאת אינג' היאשם עבדו (סיעת חד"ש)

עבדו הזכיר לנוכחים שהנושא עלה בעבר במועצת העיר על יד אדר' גלבהרט מסיעת הירוקים של חיפה, אך לדבריו טרם התקבלה על כך תשובה מפורטת. לדברי עבדו, הפלואוריד מוסף למי השתייה במדינות מפותחות כגון ארה"ב, והדיעה הרווחת היא כי הוא מועיל לבריאות השיניים. לאור מידע זה, ביקש עבדו לדעת מדוע לא יתווסף הפלואריד למי השתייה ע"י תאגיד מי כרמל.

ראש העירייה יהב השיב לאינג' עבדו כי הנושא איננו בסמכות תאגיד מי כרמל, אלא בסמכות משרד הבריאות. חברת מקורות מוסיפה פלואוריד למים המיועדים לחיפה לפני הגעתם לבתי התושבים. המינון שנקבע הוא על פי "תקנות בריאות העם" 1974- עדכון 2001. בשנת 2012  התבצעו בחיפה 33 דגימות בריכוז פלואוריד ממוצע של 0.75 מיליגרם לליטר.

מרכז המיחזור ברחוב יל"ג בהדר - שאילתה מאת עו"ד יוסף שמחון (סיעת די-שינוי)

שמחון דיווח למועצת העיר כי ביקר במקום לאחרונה, לאחר פתיחתו המחודשת של המרכז, והופתע לרעה ממצבו הירוד של המקום: זוהמה, פחי מיחזור חסרים, ומתקנים רבים בלתי ניתנים לשימוש – לדבריו, אלו חלק מהממצאים העגומים שמצא במקום. שמחון שאל האם יש כוונה אמיתית להפעיל את מרכז המחיזור באופן הולם, כך שימלא את ייעודו.

ראש העירייה יהב השיב כי המרכז לא נפתח עדיין רשמית לציבור, משום שעבודות סלילת הכביש המוביל למקום טרם הסתיימו.עם זאת, הוקמו כעשרים מוקדי מיחזור חלופיים. פירוט לגבי מיקומם מופיע באתר העירייה באינטרנט.

מדוע עיריית חיפה ומנהל ההנדסה לא מקדמים סקר מיפוי ותכנית שימור כוללת לחיפה - שאילתה מאת אביהו האן (הירוקים של חיפה)

האן טען ששכונות ואיזורים רבים בחיפה הם בעלי ערכים היסטוריים וסביבתיים, המהווים נכסים תרבותיים לעיר. בשנים האחרונות מתגברת המגמה של פגיעה והריסת מבנים בעלי מאפייני שימור, במיוחד נוכח ריבוי עבודות תמ"א 38. האן שאל מדוע העירייה לא מקדמת סקר מיפוי ותכנית שימור כוללת לעיר. בנוסף שאל האן מדוע לא קיים מערך תמריצים לשיקום ושימור מבנים, ומדוע הועדה המקומית לתכנון ובניה ועיריית חיפה לא מקדמות תכנית מתאר לשימור מבנים בעיר.

ראש העירייה יהב השיב להאן כי העירייה מכירה בחשיבות העניין, וכי ברשותה רשימה של 350 מבנים ו- 2000 חלקות המיועדים לשימור. לדבריו, הטענה כי בשנים האחרונות קיימת מגמה של פגיעה במבנים המיועדים לשימור אינה נכונה. העירייה מקדמת תכניות סטטוטוריות המתיחסות למבנים המיועדים לשימור, כדוגמת המושבה הגרמנית וואדי סאליב. כל בקשה לביצוע עבודות הקשורות לתמ"א 38 מחייבת עריכת סקר למבנה ועוברת דרך הועדה לשימור, לפני הגעתה לועדה המקומית לתכנון ובניה. לדברי יהב, לאחרונה השלימה העירייה את "נספח השימור" המהווה חלק מתכנית המתאר חפ/ 2000  אשר אושרה ע"י הועדה המקומית, ועבר לועדה המחוזית. בימים אלו מושלמת תכנית אב לשימור, במסגרתה ייערכו הסקרים המתאימים.

הצעת חוק עזר לחיפה - היטל שטחים ציבוריים פתוחים תשע"ב 2012

לחברי המועצה הוגשה הצעת חוק ע"י היועץ המשפטי של העירייה עו"ד חן רשף, לפיה בעלי נכסים חדשים - יזמים וקבלנים, ישלמו מס אחיד המיועד לפיתוח הגנים הציבוריים שבקרבת הנכס. החוק לא חל על בעלי נכסים ותיקים. אם בעל הנכס בנה תוספת בניה בלתי חוקית, המס יחול גם על חלק זה. אם תוספת הבניה הלא חוקית תיהרס בעתיד, יקבל בעל הנכס 20% מההיטל בחזרה.

התגדויות: עו"ד שמחון (סיעת די שינוי), קבל על כך שאין מתאם בין גובה ההיטל לערך השצ"פ (שטח ציבורי פרטי). עו"ד רשף השיב שמנגנון ההיטלים מטבעו לא מתיחס לעניין הסביבתי ועל כן הוא אחיד. החוק אושר לבסוף ברוב של 19 בעד מול 2. מתנגדים: עו"ד שמחון ועדנה זריצקי.

עוד על היטל השצ"פ בפורטל כלכליסט.

תודה לאבי שגב ולפעילי מגמה ירוקה שהגיעו לישיבה.

סיכם וצילם: אמיר גת
רכז משמר המועצה של החברה להגנת הטבע,
קהילת חיפה.