חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

הקואליציה לבריאות הציבור

הקואליציה לבריאות הציבור חותרת להפחתת התחלואה מזיהום סביבתי. מטרותיה המרכזיות הן הפחתת זיהום האוויר, הנובע מתעשיית מתכות, כימיקלים וייצור חשמל; קידום מחקר החושף את הקשר שבין זיהום סביבתי ובריאות; הנגשת מידע מקצועי ועיבודו לקהל ישראלי רחב. העמותה החלה לפעול בשנת 2001 והפכה לעמותה רשומה ועצמאית בשנת 2005.

בקואליציה מאוגדים 17 ארגונים הפועלים לסביבה בריאה, ביניהם ארגונים גדולים וארציים וכן ארגונים מקומיים ומבוססי מתנדבים. כך הקואליציה ממקסמת את משאביה לכדי הובלה מרכזית בתחום, וכך מניעה ארגונים אחרים לתת עדיפות לנושא בריאות הסביבה.

בשנים האחרונות ישנה התקדמות במודעות לנושא בריאות הסביבה, בין היתר בעקבות פעילות הקואליציה: הקואליציה היתה הראשונה לחשוף את הקשר בין תחלואה עודפת לזיהום אוויר חמור בחיפה, בשנת 2001, ולעמוד על טיב הנתונים. מאז היווסדה, הקואליציה השתתפה בחקיקה סביבתית תקדימית בישראל; הקואליציה יזמה מחקרים ראשוניים אודות העלות הכלכלית של הזיהום הסביבתי והשלכות זיהום סביבתי על ילדים; הקואליציה הביאה לכינונה של וועדה פרלמנטארית  שנושאה המרכזי הוא בריאות וסביבה.

לאתר הקואליציה:

http://www.p-h-coalition.org.il/

תנו גז! עצומה להבאת הגז הטבעי למפרץ חיפה:

http://www.atzuma.co.il/tad31