חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

הרפורמה המוצעת בתכנון

משרד ראש הממשלה פרסם לאחרונה את ההצעה לחוק חדש בתכנון, רפורמה שתשנה לדברי עורכיו את התכנון בארץ ותקצר תהליכים. החוק ארוך ומתפתל וכולל יותר מ 500 סעיפים. למרות מורכבות החוק והשלכותיו מרחיקות הלכת ניתן לציבור פרק זמן בלתי סביר של 21 ימים בלבד להגיב על החוק.

תכנון הנו תחום מוזר. נראה שהוא שייך לאנשי מקצוע שיושבים אי שם ומתכננים באופן ניטראלי, אובייקטיבי ... למעשה מדובר בתחום המשפיע על החיים של כולנו. תוכניות נושאיות כמו תחבורה, שטחים פתוחים או תשתיות משפיעות לאורך זמן על היומיום של כל אחד מאתנו ונוגעות להבטים משפטיים, חברתיים, כלכליים ועוד.

החוק הקיים הנו חוק מיושן וברור לכל כי נדרשים בו שינויים ועדכונים, עם זאת לתפישתנו, החוק המוצע אינו פועל לטובת הציבור בחלקו הגדול והורתו בחטא, ללא שיתוף הציבור וללא מתן זמן סביר לתגובת הגופים הסביבתיים והחברתיים.

חוק התכנון והבניה משקף ערכים ותפישת עולם  ואלה אינם נושא למומחים בלבד, אלא לציבור כולו.

תורך המחשה נסקור את סיפור המרינה בחופי חיפה. במקרה של המרינה התסקיר שהוכן על ידי המשרד להגנת הסביבה  היה מאד מקצועי ואפשר לנו להציג לוועדות את הנזק שבתוכנית. על פי הרפורמה המוצעת  כעת, התסקירים עוברים הפרטה ליועצים פרטיים שלהם מחויבות לא ברורה לציבור. כלומר בעתיד יהיה קשה הרבה יותר להתמודד עם תוכניות מסוג זה

דוגמא נוספת , על פי הטיוטא שלפנינו, למשרד הבריאות אין נציג במועצה הארצית. משמעות אפשרית, למשל, היא שתוכניות המתייחסות למפרץ חיפה כמו תמ"א 30 עם ההשלכות של זיהום אוויר באזור התעשייתי הגדול הזה, נדונות והחלטות מתקבלות ללא נציג של משרד  הבריאות!!!

דוגמא שלישית, החוק במתכונתו המוצעת מאפשר עדיפות לתוכניות תשתית בכוח שניתן לועדת משנה לנושא תשתיות כגורם שאין לערער על החלטותיו. כלומר על תוכנית מאושרת לפארק מטרופוליני בקישון או לשימור הואדיות כשטחים פתוחים בעיר. יכולה לבוא תוכנית תשתיות כמו ביוב בואדיות או לצורך המחשה מסילת רכבת בלב הפארק המטרופוליני ואין מקום לערעור על החלטה זו!!!!!! 

ואלו רק דוגמאות ספורות הנוגעות לסעיפים בודדים בחוק.

ברור אם כך שחוק התכנון והבנייה הוא אחד מהחוקים המשמעותיים והמשפיעים על חיינו ולפיכך, אין לנו את הזכות להתעלם מהתהליך בו הוא מתקבל או מהתייחסות רצינית ומעמיקה למשמעותו.

החודש קיימה החברה להגנת הטבע כנסי הסברה ברחבי הארץ.  

הכנס בחיפה התקיים בטכניוון ונכחו בו תושבים רבים. הרפורמה על פניה השונים הוצגה והתקיים דיון עירני בנוגע להמשך הדרך.

על אף המחאה שהביעו תושבים, איגודים מקצועים וחרף בג"צ שהמליץ לממשלה להאריך את תקופת קבלת השגות הציבור,  עבר תזכיר החוק בקריאה ראשונה בכנסת.