חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

תוכנית הבנייה בנחל נדר הוחזרה לדיון בוועדה המקומית

הגדל

מאי 2010

תוכנית בניית רבי הקומות בנחל נדר הצמוד לפארק הכרמל מדרום לשכונת דניה נדונה במועצת העיר בתאריך 6.4.2010. כפי שפורסם, התוכנית מהווה סכנה לפארק הכרמל מבחינה אקולוגית, נופית וחברתית ותקדים לתוכניות בנייה נוספות. לכן התגייסו ובאו לדיון חברי משמר המועצה של החברה להגנת הטבע, עובדים, מדריכים ומתנדבים של החברה ותושבים רבים נוספים, כדי להפגין את מחאתם נגד התוכנית.

טרם התכנסות המליאה הועברה לראש העיר עצומה של יותר מ-10,000 חתימות נגד התוכנית ועצומה נוספת של תושבי שכונת דניה. בסופו של דבר, הנושא לא עלה לדיון במועצת העיר נוכח ההחלטה להחזירו לדיון בוועדה המקומית. מה משמעות ההחלטה הזו? יש שיאמרו שמדובר בהישג לא מבוטל, אחרים סבורים שזהו נסיון לתת למחאה הציבורית לדעוך, ואז לדון מחדש בתוכנית כדי לאשרה.

לכן עדיין יש לעמוד על המשמר. אנו רואים חשיבות ממדרגה ראשונה בקידום תוכניות מגורים בחיפה. החברה להגנת הטבע מסכימה עם מטרות תוכנית המתאר של חיפה המקודמת בימים אלו, המגדירות פיתוח מגורים מושכל ומשיכת אוכלוסייה צעירה, ככלים למינוף התחדשות העיר. אבל מגורים, המנותקים מהעיר, שאינם ברי-השגה לאוכלוסיה צעירה, שהעיר כה זקוקה לה, אינם הפתרון!

לא חסרות דוגמאות לפרויקטים כאלו בחיפה, שבסוף המעשה... הגיעה המחשבה. בימים אלו שבהם האינטרסים המעורבים בפרויקטים נדל"נים גדולים נבחנים ונחקרים, חשוב וראוי שתוכניות המקודמות בשם ההמשכיות השלטונית וכניעה ללחצי הון ופוגעות פעם אחר פעם בשטחים הפתוחים בחיפה – ייעצרו.