חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

חומרים מסוכנים במפרץ חיפה

החודש התרחשו לצערנו שני אירועי חומרים מסוכנים במפרץ חיפה: דליפת הברום והאסון בבתי הזיקוק בו קפחו את חייהם 3 אנשים ונפצעו אחרים. האירועים הזכירו לנו לצערנו את הבעייתיות הגדולה בקיום תעשייה כבדה ומזהמת בסמיכות כה גדולה לשכונות מגורים.

תעשיות המפרץ עונות על צורך לאומי, אולם את המחיר של זיהום האוויר, מטרדי הריח ועוד' משלמת האוכלוסייה המקומית. בפורום תעשייה וקהילה שהתקיים בכאו"ל לאחר האירועים הקשים, ניסה מנכ"ל בתי הזיקוק לתת תשובות לשאלות הציבור. השאלות כללו כמה מישורים: אחריות המפעלים, חשיבה מאוחדת על מכלול השפעות החומרים המסוכנים על הסביבה (ולא רק כל מפעל בנפרד) ועל אחריות הממשלה בעניין זה. תושבי מפרץ חיפה והאזור זכאים לסביבה בטוחה ובריאה ולא נראה עד כה כי השלטון המרכזי נחוש בדעתו לספק זכות זו.

בדיון מיוחד, מחוץ למניין  שהתקיים החודש במועצת העיר, שבוע לאחר האסון בבתי הזיקוק, נדונה העלאת הארנונה לתושבי חיפה. לא התקיים דיון חירום על חומרים מסוכנים או על מפרץ חיפה. האם הדבר מעיד על סדרי העדיפויות של השלטון המקומי?