חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

בת גלים – עוקבים אחרי המתרחש

11/03/2014

החברה להגנת הטבע, ובפרט קהילת חיפה, עוסקת רבות בשמירת החוף החיפאי לרווחת הציבור כולו. במסגרת פעילותנו התכנונית אנו חברים בפרויקט האיחוד האירופי (ראו כתבה נפרדת על הכנס האחרון בו השתתפנו), הבוחן את הפערים שבין אמנות בינלאומיות וחוקי התכנון הסביבתיים (כמו חוק החופים הישראלי) ובין המציאות העירונית המקומית. שכונת בת גלים בחיפה מהווה חלק מחקר המקרה הישראלי שנבחן בפרויקט. בכתבה זו נעדכן על קצת מהמתרחש בזירה התכנונית בשכונה זו.


שכונת בת גלים היא השכונה היחידה בחיפה, ואחת הבודדות בישראל, שבתיה נושקים לחוף הים. השכונה, שתוכננה כשכונת גנים בעלת בתים פרטיים בידי ריכרד קאופמן בשנת 1921, התפתחה לשכונת מגורים בצפיפות נמוכה עם מבנים של עד 4 קומות. בשכונה טיילת לאורך החוף וחופי רחצה, והיא מוגדרת כמתחם לשימור. 


מבחינה תכנונית השכונה כפופה לתוכנית המתאר הארצית – תמ"א 13, ולתיקון מספר 3 לחופי חיפה וטירת הכרמל. כל השכונה ממוקמת באזור המוגדר כתחום הסביבה החופית (300 מטרים) על פי חוק החופים. על פי תוכניות אלו ניתן לאשר במידה מבוקרת פיתוח אורבני. כמו כן, גם תמ"א 38 תיקון 3, תוכנית המתאר לחיזוק יסודות מבנים קיימים בפני רעידות אדמה, חלה על השכונה ומאפשרת תוספות בניה של שתיים וחצי קומות על מבנים קיימים או הריסה ובניה מחדש. לועדות המקומיות סמכות לשיקול דעת בכל הנוגע להיקף הזכויות הניתנות במסגרת תמ"א 38/3.


במשך עשרות שנים סבלה השכונה הקסומה מהזנחה ומניתוק עירוני. לאחרונה אנו עדים להתעוררות מסוימת בתכנון השכונה. אלא מה? עיריית חיפה לא הגדירה קווי תכנון ברורים בשכונה. חוקי המשחק הפרוצים "בשוק החופשי" המתקיים בשכונה מובילים לכך שלא ברור מה מותר לבנות, מה אסור, איפה, כמה, איך ועוד. טענות בדבר היעדר בהירות תכנונית נשמעות לא אחת הן מצד יזמים ובעלי הזכויות והן מצד תושבי השכונה. לא ברור כיצד תראה השכונה בעוד כעשור. לא קיים קשר בין הפרויקטים השונים המקודמים - לא בינם ובין עצמם ולא בינם ובין הסביבה הבנויה והטבעית. סמלה של חיפה, ירידת ההר אל הים מאבד מייחודו לאור איבוד קשר העין שבין הטיילת ובין קו הרכס.


לאחרונה נדחתה בקשה להקמת מבנה מגורים כתוספת לבית חמאווי. בדיון טענו חברי הוועדה כי  לא ניתן לקדם פיתוח בבת גלים ללא ראייה כללית וקביעת קווי מדיניות לשכונה. עוד ציינו נבחרי הציבור כי על מסמך המדיניות לחזק את ייחודה של השכונה לטובת תושבי השכונה והעיר.


עברו חודשיים. במהלך חודשיים אלו אנו עדים להמשך קידומם של פרויקטים, אבל יצירת קו אחיד המבטא ראיה כוללת על השכונה – אין. מן הידוע במחוזותינו כי עירייה המעוניינת לקדם תכנון ופיתוח באזור מסוים בו היא חפצה, יודעת ליצר זאת בשלל כלים.


ביום רביעי, ה-05.03.2014 הוחלט לא להפקיד בוועדה המחוזית תוכנית לפיתוח מגורים ומלונית בשכונת בת גלים על קו המים, באזור מבנה יוטבתה הישן. שתי הסוגיות העיקריות אותן הצגנו בדיון עסקו בהיעדר קווי התכנון הברורים בשכונה ועודף הזכויות המבוקש.


לטעמנו, הרעיון הכללי ליצירת מתחם מגורים סגור ומנוכר לסביבה הבנויה במיקום הנוכחי  הוא בלתי סביר. חשוב להדגיש כי לחברה להגנת הטבע אין התנגדות לבניה לגובה בבת-גלים (לכיוון פנים העיר, אזור רמב"ם), אבל לא על קו המים ומול ראש הכרמל. שטח התוכנית כלול בשטח הסביבה החופית (בקו ה-100 מ') ועל כן, הקלות יש לבצע ברחל בתך הקטנה תוך פירוט מרבי של התנאים למימושן. גובה הבינוי העולה על המאושר (45 מ' בתמ"א 15, 4 קומות לפי חפ/1718 וחפ/1718א') חריג מסביבתו ומהווה כשליש מגובהו האבסולוטי של ראש הכרמל (סטלה מאריס – כ-145 מ') ועל כן אין לאפשר זאת.

ביום רביעי הקרוב, ב-12.03.2014 במסגרת הדיונים בוולחו"פ, עולות מספר בקשות הקשורות לשכונת בת גלים. כאמור, כיוון שחוק החופים חל על בת גלים, הוועדה לשמירת הסביבה החופית בוחנת כל בקשה להיתר וכל תב"ע בשכונה. שוב אנו עדים לבקשה לבניית מבנה מגורים בן 7 קומות ברחוב השרון, במסגרת תמ"א 38 תיקון 3.


שימוש בתמ"א 38 ככלי להתחדשות עירונית, מבלי ראייה עירונית או שכונתית, ובמיוחד בשכונה כמו בת גלים הוא פסול. על אף שלא מדובר בקו ראשון למים, אנו קוראים לנבחרי הציבור החיפאי לקבוע הוראה התחומה בזמן וברורה בנוגע לגובה המבנים, שמירת המבט אל ההר, היקף הזכויות ורשימת שימור מחייבת לשכונה.

שכונת בת גלים היא שכונה ייחודית הממוקמת בחיבור שבין ההר לים. ככזו, היא דורשת התייחסות ייחודית וראייה כוללת.  החברה להגנת הטבע רואה בתכנון  הנקודתי בכייה לדורות, ותמשיך לדרוש תפישה כוללת שכזו.