חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

ים – יבשה: תוכניות עכשוויות לחופי חיפה

2/06/2013

בין הערים שהתברכו בגישה ישירה לחוף ים, זכתה חיפה ביתרונות משמעותיים. בתחום העיר מתקרב ההר לים עד כדי נגיעה, ויוצר נוף שאין כמותו בחופי ערים אחרות בישראל. בנוסף לכך, הודות למבנה הגיאוגרפי הכולל מפרץ טבעי, יש בעיר אזורים אחדים הנהנים מאופק ימי בשני כיוונים, ואף בשלושה.


מערך שימושי הקרקע הקיים בחיפה, הוא תוצאה של קשר היסטורי של העיר לים. קשר שהתבסס בעיקר על נמל ותשתיות. ניצול החוף והים נעשה בדרך שאינה משמרת את איכויותיו הנופיות והטבעיות. לפיכך, ניתן לראות גם שימושי קרקע רבים שקרבת החוף אינה חיונית להם כמו: מתקני צבא, קווי תשתית (כבישים, מסילות ברזל), תעשיות וכו'. אזור המפרץ הפך לשטח הסובל מזיהום אויר וים ועדיין מהווה סמל לזיהום. כתוצאה מגורמים אלו ואחרים, קיים ניתוק פיזי ותפקודי בין העיר והים.

 

המציאות התכנונית לחופי חיפה מאופיינת לאורך שנים בהיעדר מדיניות כוללת או בחינה משולבת של כלל הפרוייקטים הקיימים והמתוכננים. לאורך חופי חיפה קיימות, בשלבי תכנון או ביצוע שונים, מספר תוכניות פיתוח הן ברמה הארצית והן ברמה המקומית:

  • מגדלי חוף הכרמל בדרום, להם טרם נמצא פתרון קנייני ותכנוני להסרת האיום מבנייה בחוף הכרמל.
  • מחלף אלנבי המושלם בימים אלו, בבניית מרכז שיט הכולל שימושי מסחר ואולמות אירועים פרטיים על קו החוף עצמו.
  • תוכניות רבות העוסקות בנמל חיפה ועורפו.

תוכנית נוספת המרחפת מעל היא התוכנית לחישמול הרכבת, המלווה תוכניות אלו לאורך כל קו החוף של חיפה ומהווה חיץ נוסף בין העיר לבין חופה.


המצב המתואר והכתבה של מציאות תכנונית מקומית על ידי מוסדות התכנון הלאומיים, יוצר מצב של תגובה נקודתית לכל תוכנית בזמנה. בתאריך ה-13.05.2013 התקיים דיון בועדה המחוזית אודות שתי תוכניות מתאר ארציות, העוסקות בתכנון מפורט בתחומי העיר חיפה:

 

  1. תמ"א 3/13/א - תוכנית חזית הים העירונית. כמשקיפים בתוכנית אנו מקווים שהתוכנית תהפוך מתוכנית רעיונית למציאות קיימת בעיר. התוכנית, המייעדת הפיכה של נמל חיפה הקיים לשטח פתוח ציבורי, נתקלת בהרבה קשיים ליישומה. אחד הקשים הוא חישמול הרכבת. במידה וייפתרו הנושאים הקנייניים והממסדיים מול בעלי העניין בקרקע, הרי שהציבור עתיד להיות מובל דרך גשרים מעל לקוי חשמל של הרכבת. האבסורד של תכנון מוטה תשתיות מתגלה במקרה זה בשיאו. ההשגה על התוכנית דנה בשאלות העולות אודות הקרינה, הסדרי התנועה הן לרכב והן לתנועה הרגלית. סוגיית המעברים העליים הצרים עבור הולכי הרגל הרבים מהווה כשל מהותי להפיכת התוכנית למציאות של ממש.
  2. תמ"א 3/13/ב/1 – כחלק מניסיון להפרטת נמלי ישראל ורפורמות נוספות בתחום התעבורה הימית בישראל, מקודמות היום תוכניות מפורטות במקביל לשתי חלופות להקמת נמל ראשי בישראל – באשדוד ובחיפה. כחלק מפיצוי סביבתי לעיר חיפה לחלופת הנמל במפרץ חיפה, הוגדרו תוכנית חזית הים העירונית (שלעיל), והקמת פארק ציבורי במורד הקישון (החלטת ועדת המנכ"לים משנת 2010). בדצמבר 2012 הכריעה המועצה הארצית כיצד עומד להיראות מפרץ חיפה מימים אלו והלאה. התוכנית שאושרה עתידה לשנות את פני המפרץ ללא הכר!

מוסדות התכנון גזרו את תכנון הנמל לשלוש תוכניות ארציות נפרדות: תוכנית נפרדת למבנים ימיים, תוכנית נפרדת לעורף הנמל ותוכנית נוספת לחומרי המילוי (חומרי הבניה) של הרציפים החדשים. החשש הגדול הוא שהעיר תשלם, שוב, בשטחי קרקע נרחבים, ציבוריים ונדירים לטובת תשתית לאומית, ללא התניית פיצוי כדוגמת חזית הים העירונית.


לאור תחזיות חברת נמלי ישראל (חנ"י) כי יש להקים עוד רציף אחד עד סוף העשור הנוכחי, ההכרעה בדבר מיקום הנמל הראשון הינה קריטית לשם קבלת החלטות תכנוניות יקרות והרות-גורל לטווח הארוך. הכרעה שכזו טרם התקבלה על-ידי ממשלת ישראל. תחזיות חנ"י הינן תחזיות לאומיות, לאור ההתפתחויות המהירות במגזר הספנות והצורך בעדכון התחזיות מעת לעת, התכנון הנוכחי יהיה רלוונטי רק לנמל הראשון ואילו לשני שיוקם רק בעוד מספר שנים יידרש תכנון מחודש.


כחלק משיטת התכנון בשלוש תוכניות נפרדות ("סלאמי" תכנוני), אין במסגרת התוכנית למבנים ימיים פתרון לסוגיות סביבתיות מהותיות בנושא הסעת וכריית החולות:

  • היעדר מנגנון לטיפול בהסעת החולות וטיפול בסביבה החופית והימית משני עברי הנמל המתוכנן. 
  • מהם מקורות החול - עשרה מיליון מ"ק למילוי הרציפים והשפעתם על הסביבה הימית. 
  • מהי השפעת הנמל על איכות המים במפרץ חיפה בכלל ובשטח התוכנית בפרט.

לסיכום, השפעת הנמל על מרקמה העירוני של חיפה כעיר מטרופולין עתידית והנזק הסביבתי הכרוך בהקמת הנמל המתוכנן, מחייב מתן פיצוי סביבתי הולם. החברה להגנת הטבע טוענת כי יש לקשור בין התוכנית למבנים ימיים והתוכנית לעורף הנמל ובין מימוש התוכנית המאושרת לחזית הים העירונית ולמימוש פארק מורד הקישון. בימים אלו, בהם מנהל התכנון בוחן את הסוגיה כיצד לנהל באופן כולל ומושכל יותר את משאבי הים לאור עומסי הפיתוח הגוברים ולאור כל האמור לעיל, החברה להגנת הטבע השתתפה בדיוני הועדה המחוזית כנציגת הגופים הירוקים והציגה הערות אלו ואחרות בפני הועדה. בלינק המצורף ניתן לראות את החלטת הועדה המחוזית כפי שהועברה למועצה הארצית. אנו קוראים לציבור להמשיך ולעקוב אחר ההתפתחויות.