חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

עמדת החברה להגנת הטבע בעניין הבנייה במורדות הכרמל המערביים

27/02/2013

הבנייה המתוכננת בתוכנית חפ/2185/א, משתרעת על המורדות המערביים של הכרמל: שלוחת תל אהרון והשלוחה מתחת רחוב לינקולן, ועל חטיבת קרקע התחומה בין רחוב פרויד ובין הכביש המוביל לטירת הכרמל ("מורדות פרויד").

במסגרת התוכנית מתוכננות להבנות 3174 יחידות דיור בשטח של 870 דונם, בתוספת מעט מסחר שכונתי ומוסדות חינוך. מדובר בבנייה רוויה של 160% בצפיפות של 16 יחידות לדונם, בבניינים המתוכננים להיות בעלי 7-20 קומות. השכונות יחוברו תחבורתית לכביש פרויד.

החברה להגנת הטבע אינה מתנגדת לציפוף העירוני ולבינוי במקום הנוכחי, שהוא שטח המיועד ומאושר לבינוי למגורים. אולם, הקפי הפיתוח וצורת הבינוי, יכסו בבניה צפופה של רבי קומות שטחי נחל ושטחים טבעיים איכותיים שהוגדרו (לפי תוכנית המתאר המאושרת) כשמורת טבע, ולפי התוכנית המתאר המקודמת כשטחים איכותיים לשימור כטבעם. כמו כן, מערכת התחבורה המוצעת מאופיינת בחיבוריות יתר הקוטעת את השכונה ופוגעת בוואדיות הייחודיים של חיפה.

לאור הפגמים הרבים בתוכנית, החברה להגנת הטבע מתנגדת לבניית השכונה על פי התוכנית הקיימת,  ותומכת בשמירה על שטח זה כחלק מהעתודות לפיתוח עתידי.

את מסמכי התוכנית ניתן להוריד באתר משרד הפנים. התנגדויות ניתן להגיש עד לתאריך 5.3.2013.

  נייר עמדה: התייחסות החברה להגנת הטבע לתוכנית חפ/2185/א - מורדות לינקולן ותל אהרון