חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

מהנעשה בועדה המקומית לתכנון ובניה

23/12/2012

במסגרת פעילות החברה להגנת הטבע בעיר, משתתפת מתכננת החברה להגנת הטבע כמשקיפה בועדת המשנה לתכנון ובניה של העיר (ועמ"ק). הועדה מתכנסת אחת לשבועיים ודנה בסוגיות תכנוניות שונות, מתן היתרים וכדומה. חשיבות הועדה רבה שכן החלטותיה מעצבות את העיר לשנים רבות.

כלל הדיונים מוקלטים ואמורים להיות זמינים לציבור במסגרת חוק חופש המידע. מצורף קטע מן הפרוטוקול המאושר, המפרט את רשימת הנושאים התכנוניים כפי שעלו בישיבת ועדת המשנה לתכנון ובניה של הועדה המקומית לתכנון ובניה, עיריית חיפה.

גישה לבית הספר טשרניחובסקי, כביש או חורש טבעי?

מישיבת ועמ"ק האחרונה נציג דוגמה לכך שתכנון עבור קבוצת משתמשים אחת פוגע בקבוצת משתמשים אחרת.

מדובר בתוכנית בשטח ציבורי שבבעלות עיריית חיפה שהיא גם יוזמת התוכנית. במשך שנים מתנהלת הגישה בפועל לבית הספר טשרניחובסקי בשביל עפר, העובר בשטח המיועד לשטח ציבורי פתוח, בין חורש איכותי בצידו המזרחי של בית הספר. תוכנית מאושרת מעבירה את הדרך מצידו הצפוני, המערבי והדרומי. עד היום נסלל רק החלק הצפוני של הדרך, כאשר החלקים המערבי והדרומי מעולם לא נסללו.

על מנת לפתור את המצב שבו נעשה שימוש בשטח ציבורי פתוח כדרך גישה לבית הספר מציעה עיריית חיפה לבצע החלפת שטחים בין החלק המערבי של בית הספר (שמשמש כבר היום כשביל גישה) לחלק המזרחי.

על פניו, הפתרון נשמע ראוי כיוון שהיקף השטחים הפתוחים לא מצטמצם. אך הוא אינו סביר מכמה סיבות:

  • הפיתרון לא פוגע בהיקף השטחים הפתוחים הציבוריים, אך פוגע באיכותם. כיום, השטח הציבורי הפתוח ממוקם בין בית הספר ובין בתי המגורים, לרווחת כלל הציבור. לאחר החלפת השטחים המוצעת, השטח הציבורי יהיה כלוא בין גב בית הספר לשטח פרטי. כלומר, הנגישות אל השטח הציבורי קטנה וכך גם הסיכוי כי ישמש לרווחת כלל הציבור. 
  • בית הספר הופך להיות למעשה אי תנועה מוקף כבישים משלושה כיוונים. הסידור המוצע מסייע להורים המסיעים את ילדיהם לבית הספר, ולקבלן הבונה בניין מגורים בקצהו של השטח, אך לא לשכנים הסמוכים.
  • פיתרון מקיים היה מביא לכך שהכניסה לבית הספר תוסדר על-ידי הסטת שער בית הספר והקמת שבילי הליכה לילדים. הפתרון כיום מגביר את עומס התנועה בכניסה לבית הספר ונוגד את ההכרזה של  עיריית חיפה על הפיכתה ל"עיר בריאה ופעילה", הכוללת שבילי הליכה ורכיבה על אופניים.

בישיבה הקודמת דרשו חברי הועמ"ק סיור במקום. לסיור שנקבע כשבוע לאחר מכן הגיע מיעוט מחברי הועדה, והתוכנית אושרה ללא שינוי בישיבה שלאחר מכן.

באישור התוכנית תמכו גב' אלמוג, מר בליטנטל, מר לוי, מר דותן ומר דוניץ, והתנגדו מר האן, מר בורובסקי ומר קופרשמידט.

ענבל קורן-רייסנר,
מתכננת סביבתית,
קהילת חיפה של החברה להגנת הטבע.