חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

דרום

72. חולות אשדוד – אזור תעשיה הדרומי מס' 4

חולות מישור החוף הם סביבת חיים ייחודית שאין דומה לה בישראל. עיריית אשדוד מובילה תכנית המציעה הקמת אזור לתעשיות עתירות ידע על חלק חשוב מחולות ניצנים. התכנית מוצעת על שטח חולות נדיר בעל איכויות נופיות וסביבתיות נדירות.

73. הרובע המיוחד באשדוד – תוכנית מתאר

תכנון להקמת רובע מיוחד באשדוד הגובל בדיונה הגדולה. החולות מישור החוף עליהם מתוכננת תכנית הרובע המיוחד באשדוד הם סביבת חיים ייחודית שאין דומה לה בישראל. ייחודם נובע מצירוף נדיר של גורמים היוצרים "אי אקולוגי" שבו שוררים תנאי קרקע יובשניים באקלים ים תיכוני.

74. חולות ניצנים – כפר נופש

בחוף ניצנים משתרע ריכוז החולות הגדול האחרון שנותר באזור החוף של ישראל. תוכנית המתאר של מרחב ניצנים כוללת את שטחי החולות מדרום אשדוד ועד השכונות הצפוניות של אשקלון. התוכנית כוללת גם כפר נופש באזור רגיש ביותר מבחינה סביבתית בלב שמורת הטבע חוף ניצנים.

75. אתר תיירות ונופש ביער להב "חוות שבדרון"

אתר "חוות שבדרון" ביער להב יועד היה לשמש לטובת הציבור, לחניון קמפינג, חוות סוסים ו"בית הסייר". התוכנית פעלה לקדם אתר תיירות בתוך היער תשתלב עם פעילות המיועדת לחוגי הסיור של קק"ל. בפועל הוקמה "חוות שבדרון" כגן - אירועים בתוך היער ונערכים בה אירועים פרטיים.

76. צפון הנגב - הכשרה סיטונאית של בניה בלתי חוקית במגזר הבדואי

השטחים הפתוחים במרחב הנגב הצפוני הולכים ונעלמים תחת הבנייה הלא חוקית, הרווחת בעיקר בקרב האוכלוסייה הבדואית. בשל התפשטות האוכלוסייה חל כרסום חמור בכמות השטחים הפתוחים וברציפותם, ובבתי הגידול האופייניים לקרקעות הלס. המדינה איננה פועלת לאכיפת החוק ופיתרון הבעיה באופן מוסדר.

77. באר שבע – הרחבת העיר צפונה

חלק מהשטחים הפתוחים מצפונה של העיר באר שבע הינם שטחים בעלי ערכיות נופית סביבתית גבוהה בשל היותם בלתי מופרים כמעט לחלוטין, ומכילים ערכי טבע נדירים. בשטחים אלה מקודמות על ידי גורמי פיתוח תכניות בניה נרחבות לשכונות מגורים ואזורי תעסוקה.

78. סובב ערד וחבל יתיר - ישובים חדשים

סובר ערד ויער יתיר פיתוח ישובים חדשים, הכולל הן בניית בתי מגורים והן תשתיות נלוות נדרשות כגון כבישים, חשמל, ביוב ומים – פוגע בנוף הפתוח, מצמצם את כמות השטחים הפתוחים בבינוי צמוד קרקע בצפיפות נמוכה, קוטע את רצף השטחים הפתוחים ומוביל להרס בתי גידול ולנזק אקולוגי.

79. כסיף - הקמת ישוב עירוני חדש

ישובים חדשים פוגעים בנוף הפתוח, מצמצמים את כמות השטחים הפתוחים, קוטעים את הרצף שלהם ומובילים להרס בתי גידול ולנזק אקולוגי. להקמת העיר "כסיף", בלב בקעת ערד יהיו השלכות משמעותיות על המרחב בשל רגישותו הנופית הגבוהה וקרבתו לגן הלאומי "תל ערד".

80. ערד, ירוחם ומצפה רמון - מתחמי מדבר תיירותיים

מוקדי תיירות ומלונאות מדבר בשטחים הפתוחים מחוץ לתחום היישובים העירוניים הקיימים בנגב, מקודמים באיזור ערד, ירוחם ומצפה רמון. יוזמות אלו, בלב השטחים הפתוחים יגרמו לצמצום בהיקף השטחים הפתוחים, קיטוע רציפותם, פגיעה בנופי בראשית מדבריים והרס של בתי גידול רגישים.

81. מדבר יהודה - גדר ההפרדה

מדבר יהודה הוא אחד האזורים היחידים בארץ המקיים מערכת אקולוגית מלאה, מיצרנים ראשוניים (צמחים), ועד לטורפי על (נמרים). הקמת גדר הפרדה המתוכננת ברמת המדבר והמחסום הפיזי המלווה אותה עלולה לפגוע פגיעה אנושה, בלתי הפיכה ורבת פנים במערכת האקולוגית ובנופו של המדבר.

82. ים המלח - בריכה מס' 5 של מפעלי ים המלח

הפקת האשלג בים המלח גורמת לעליית מפלס המים באגן הדרומי של ים המלח, המאיים להציף את החוף ואת מתחם התיירות. הפיתרון שמוצע להגבהת הסוללות המקיפות את בריכה מס' 5 יגרום לפגיעה קשה במדבר, עקב כרייה וחציבה של עשרות מליוני קוב חומר גלם.

83. ים המלח - בריכה מס' 6 של מפעלי ים המלח

מפעלי ים המלח מעוניינים בהקמת בריכה 6 שלטענתם נחוצה להגדלת התפוקה, תוך הגדלת שאיבת מי הים ושטחי האידוי. לכך השפעות סביבתיות שליליות: דרישה לכמויות גדולות של חומרי כרייה וחציבה להקמת סוללות הבריכה, ירידת המפלס והשפעה נופית שלילית על האזור כולו.

84. כיכר סדום - מלחת סדום

מלחת סדום מהווה בית גידול ייחודי ונדיר, שרובו נשמר עד היום בעיקר בגלל חשד למיקושו. בו מערכת אקולוגית ייחודית - המכילה חולייתנים רבים בסכנת הכחדה, ביניהם התחמס הנובי, שתת המין המקומי שלו הוא כמעט אנדמי לישראל ומיני עטלפים בסכנת הכחדה.

85. הסדרת חוות בודדים בנגב

מדיניות התכנון קובעת כי אין מקום לעודד ולהקים מיזמים של התיישבויות בודדים – חוות פרטיות בשטחים הפתוחים. לחוות השפעות שליליות מבחינה אקולוגית, סביבתית, נופית, כלכלית וחברתית. ברחבי הנגב ישנן עשרות חוות שברובן מבוצעות עבירות בנייה, הפוגעות בסביבה ובשלטון החוק, וכיום מקודמות חוות נוספות.

86. ישובים חדשים בפתחת ניצנה – ניצנית, חלוצית 3

ישובים חדשים פוגעים בנוף הפתוח, מצמצמים את כמות השטחים הפתוחים, קוטעים את הרצף שלהם ומובילים להרס בתי גידול ולנזק אקולוגי. הקמת הישובים החדשים ניצנית וחלוצית 3 בפתחת ניצנה תוביל לפגיעה בנופי ארץ בראשית, לנזק אקולוגי ולירידת ערך השטח כאיזור תיירותי ייחודי.

87. חולות הנגב המערבי – כביש 10

הסטת כביש 10, על גדר המערכת בין גבול ישראל ומצרים, מזרחה, יגרום לפגיעה אנושה בשטחי החולות שבנגב המערבי. ישנן חלופות בדמות שדרוג הדרך הקיימת תוך שימוש במגוון אמצעים אלקטרוניים והנדסיים להבטחת הנסיעה בציר הקיים.

88. רמת נגב - כפר נופש בתוך ערוץ מדברי ואתר עתיקות "העיר האבודה"

המועצה האזורית רמת הנגב מקדמת תוכנית להקמת כפר נופש בתוך ערוץ נחל מדברי ואתר עתיקות בשם "העיר האבודה". כפר הנופש משתרע על שטח של כ- 40 דונם. סה"כ שטח הבינוי הכולל כ -11,000 מ"ר. הבינוי כולו בתוך ערוץ נחל טבעי הכולל מבנים מתקופות ארכיאולוגיות שונות.

89. מצפה רמון – בנייה על שפת המכתש

מכתש רמון, גדול המכתשים בארץ והגדול מסוגו בעולם, הוא אחד מאוצרות הטבע והנוף הייחודיים בהן התברכה ישראל. תכנית לבניית שכונה חדשה במצפה רמון מקודמת בסמוך למצוק, בשטח המוגדר כ"שטח ברגישות נופית סביבתית גבוהה", וחלקו נכלל בתחום שמורת טבע.

90. אורון-צין - תכניות כרייה ב'ארץ בראשית'

תוכניות לכריית מינרלים תעשייתיים מסוגים שונים מקודמות כיום ביוזמת קבוצות פרטיות ותעשייתיות שונות ברחבי הנגב. תוכניות אלה כוללות פיתוח נלווה רב, המאיים על כמות ורציפות השטחים הפתוחים, מהאיכותיים ומהרגישים בנגב מבחינה נופית וסביבתית.

91 ים המלח – תעלת הימים

ים המלח - נכס טבע, נוף והיסטוריה בינלאומי הולך וגווע. מפלס הים יורד בשנים האחרונות בשיעור של למעלה ממטר אחד בכל שנה. תכנית "מובל השלום", שאחת ממטרותיה היא הצלת הים, עלולה להוביל להשפעות דרמטיות והרסניות על אזור מדברי רגיש ביותר.
  1. לעמוד הבא