חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

חוף בצת - מלונאות ובנייה של יזמים

חוף בצת שמדרום לראש הנקרה ידוע כאחד החופים הפסטורליים והיפים בישראל. חוף זה נשמר במצבו הטבעי, הכולל נוף פתוח, בעל אופי כפרי שקט ונינוח, ובו צמחיית חולות עשירה ויפה. החוף הינו  בעל חשיבות אקולוגית גבוהה בשל היותו אתר הטלה חשוב של צבי ים .החוף מהווה מקום מפגש ובילוי שווה לכל נפש לכלל אזרחי המדינה ולתושבי הגליל המערבי בפרט, ובולט בייחודו בקטע החוף שבין ראש הנקרה לחוף הכרמל. 

 

המאבק על חוף בצת


בשלהי 2007 זכו יזמים פרטיים במכרז של מנהל מקרקעי ישראל, הכולל שטח של 206 דונם בתחומי חוף בצת ובסמיכות לים, לצורך הקמת ארבעה כפרי נופש בהיקף של עשרות אלפי מ"ר בניה ואגם מלאכותי. תוכנית זו מאיימת על תפקוד החוף כאתר בעל חשיבות אקולוגית גבוהה ואתר נופש ופוגעת בזכויות הציבור לחופים פתוחים. עקב זאת התנהל בשנים 2008 – 2009 מאבק ציבורי רחב אשר הובילו תושבים מן הגליל המערבי וארגוני סביבה רבים כנגד התכנית. לאור ההתנגדות הציבורית הגיעו היזמים להכרה כי הם מעדיפים לסגת מן המכרז ולקבל פיצוי ממנהל מקרקעי ישראל באמצעות קרקע חליפית.

 

לחץ יזמים על בנייה באזור

בלחץ היזמים ומתנגדי התכנית התקיים במהלך שנת 2009 מו"מ בין המינהל לבין יזמי התכנית להשתחררות היזמים מהמכרז באמצעות קבלת קרקע חלופית. המו"מ הסתיים לפני כשנה בהודעת מנהל מקרקעי ישראל ליזמים כי מבחינה משפטית לא ניתן להעביר לידיהם קרקע חלופית וכי לכל היותר מוכן המינהל להשיב להם את כספם בלוית ריבית והצמדה ולשחררם מן המכרז. הצעה זו נדחתה ע"י היזמים אשר פנו לוועדה המקומית לתכנון ובניה וביקשו היתר לגידור המקום. הוועדה המקומית סירבה לתת את ההיתר המבוקש בטענה כי קודם להגשת ההיתר נדרשת מן היזמים הגשה של תכניות שונות לאישור הוועדה המחוזית ואלו לא הוגשו. על החלטה זו ערערו היזמים אך לאור הסיכויים הקטנים לקבלת ערעורם, החליטו לבסוף למשוך את הערעור.

תמיכה מצד המשרד להגנת הסביבה

 

לאחרונה, לאור הצלחת המהלך שנקט השר להגנת הסביבה אשר הוביל להחלטת ממשלה לשקול את ביטולה של תכנית כפר הנופש בחוף פלמחים, החליט השר להגנת הסביבה להתחיל במהלך דומה עבור תכנית חוף בצת. בהצעת מחליטים אשר עומדת לעלות על סדר יומה של הממשלה, מוצע לממשלה להמליץ למוסדות התכנון לשקול שינוי ייעודה של הקרקע בחוף בצת מתיירות לייעוד ציבורי ופתוח של הקרקע. בעקבות ניסוח הצעת ההחלטה, התקיים מפגש בין המועצה האזורית מטה-אשר והשר להגנת הסביבה בו נענתה המועצה האזורית להצעת השר להגנת הסביבה ליזום תכנון מחודש של מרחב חוף בצת בהתאם למדיניות הסביבתית העדכנית וחוק הסביבה החופית אשר ימנע את הפגיעה הצפויה מביצוע התכנית המאושרת.


צב ים בבצת. צילום: יובל שרון

עמדת החברה להגנת הטבע בנוגע לחוף בצתהמכרז התבסס על תכנית ישנה שאושרה בשנת 1992 ואשר הזמן שנקבע לביצועה חלף בקיץ 2007. תכנית זו אושרה ללא יידוע נאות של הציבור בגליל המערבי.
החברה להגנת הטבע סבורה כי גם לאור חלוף הזמן שנקבע לביצוע התכנית וכן לאור השינויים המשמעותיים במדיניות השמירה על החופים, התכנית המאושרת מחויבת בבחינה מחודשת וכי לא ניתן להוציא מכוחה היתרי בנייה. עוד סבורה החברה להגנת הטבע כי הן היזמים הן מינהל מקרקעי ישראל נוקשים בעמדתם. מחד, שינה מנהל מקרקעי ישראל לאחר שנה של מו"מ את נכונותו להגיע לפשרה ומאידך, התעקשותם של היזמים על תמורה גדולה יותר ממה שהוצע להם משקפת נוקשות ומובילה להמשך המאבק. החברה להגנת הטבע ממליצה לממשלת ישראל לחדש את המו"מ עם היזמים לסיימו בהקדם כדי לשחררם מהמכרז.

החברה להגנת הטבע תומכת ביוזמתו של השר להגנת הסביבה להביא לשינויה של התכנית למלונאות במרחב חוף בצת ולהפיכתו לשטח לרווחת הציבור בו נשמרים ערכי הטבע והנוף. החברה קוראת לכל הגורמים המעורבים, באזור ומחוצה לו, לתמוך בהכנת תכנית חדשה וראויה על פי העקרונות שלעיל.