חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

1. חרמון - לחצי פיתוח

הר החרמון מהווה בית גידול ייחודי למינים רבים של צמחים ובעלי חיים, חלקם אנדמיים, ומכאן חשיבותו המקומית והבינלאומית הרבה. החרמון מהווה גם אתר ביקור ייחודי לישראל, המושך ציבור מטיילים גדול בכל ימות השנה, המגיע ליהנות מנופיו ומפעילויות הפנאי הקשורות לשלג ולענף הסקי.

לפני מספר שנים גברו הפגיעות במרומי ההר, על ידי עבודות עפר ובנייה בלתי חוקית שביצעו חברת "הר חרמון" האחראית על אתר החרמון, וגורמים אחרים. מרבית הפגיעות הן באזורים הרגישים והנדירים ביותר מבחינת ערכי טבע ונוף, הן במרומי ההר והן בעמק בולען, המהווה חלק משמורת הטבע.

כחלית ההרים בחרמון

בנוסף לכך, חברת "הר חרמון", אשר הקימה ומפעילה את אתר הסקי בהר, נהגה לסגור את הגישה החופשית של הציבור לשטח האתר ואת הגישה הרכובה למרומי ההר, גם בעונות בהן לא מתקיימת פעילות סקי וגבתה דמי מעבר ממטיילים אשר רצו להגיע למרומי ההר ברכב. בעקבות תביעות משפטיות שהוגשו כנגד חברת הר חרמון וההד התקשורתי והציבורי שנוצר בעקבותיהן, הפסיקה בינתיים חברת הר חרמון את גביית דמי הכניסה למרומי ההר.

במשך שנים טענה חברת "הר חרמון" כי כל העבודות אשר בוצעו באתר נעשו על פי תכנית מאושרת כחוק. עמדתה של החברה להגנת הטבע גרסה כי התכנית בה מדובר אינה מאושרת וכי לא ניתן להעניק מכוחה היתרי בניה.

למעלה: כחלית ההרים בחרמון, למטה: בנייה בחרמון.

בנייה בחרמון

לאחרונה פסקה וועדת הערר במחוז הצפון כי תכנית זו אכן אינה מאושרת וכי לא ניתן להעניק מכוחה היתרי בניה. עקב זאת פנתה חברת "הר חרמון" להכנת תכנית מתאר חדשה למרומי ההר. במקביל מכינה רשות הטבע והגנים תכנית מפורטת לשמורת טבע הר חרמון שמטרתה להביא להכרזתה של השמורה.

עמדת החברה להגנת הטבע: החברה להגנת הטבע מצויה במגעים עם חברת "הר חרמון", המתכננים מטעמה ורשות הטבע והגנים כדי להגיע לתכניות מוסכמות אשר יבטאו בצורה מאוזנת את מכלול האינטרסים בהכרזתה של שמורת הטבע הייחודית והפעלתו של אתר התיירות והסקי לצידה. על פי עמדת החברה להגנת הטבע, תכניות המתאר החדשות צריכות לעמוד בין היתר על העקרונות הבאים: שמירת ערכי טבע ונוף, ובייחוד שמירת עמק בולען המהווה בית גידול ייחודי למינים נדירים, הרחבת ייעוד שמורת טבע, צמצום וריכוז מתחמי הבנייה במרומי החרמון ועיגון זכות הציבור לנגישות חופשית למרומי ההר.