חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

מה המענה שאנו נותנים לדיווח?

הדיווחים יאספו לבניית מסד נתונים בנושא פריסת הפלישות ביולוגיות בישראל.

דיווחים בתחומי האחריות של גופים סטטוטוריים (כמו רשות הטבע והגנים, קק"ל, רשות נחל וכו') יועברו לידיעתם ולטיפולם, ויתבצע מעקב אחרי הטיפול במפגע.

במקרים שאינם מצויים בתחום אחריות של גוף סטטוטורי המסוגל לטפל במפגע, צוות התגובה המהירה של החברה להגנת הטבע יטפל במקרים אקוטיים של מוקדי פלישה חדשים בעלי פוטנציאל נזק לשטחים רגישים. הטיפול יתבצע על פי סדרי  קדימויות המתחשבים בפוטנציאל הסיכון של המין הפולש, מיקומו, ופרמטרים נוספים.

לדוגמה, מוקד חדש של אמברוסיה מכונסת בראש אגן נחל שורק הוא בעל פוטנציאל לאילוח אגן הנחל כולו, ולכן יטופל בעדיפות גבוהה.

מוקד חדש של אזולה באגן החולה הוא בעל פוטנציאל לאילוח מקורות המים באגן, הן טבעיים והן מלאכותיים, ולכן יטופל בעדיפות גבוהה.

הטיפול יבוצע על ידי העברת המידע המדויק לגורמי השטח הרלוונטיים, ומעקב אחר הטיפול בשטח, או לחילופין יציאה של הצוות לשטח, ומתן מענה ממשקי ומקצועי על ידי ביעור הפולש וניטור אחר התוצאות.


בני נוער עוקרים את טיונית החולות, מין פולש, בחולון

התוצרים המצופים מעבודת הצוות הם הקטנת מספר הפלישות הביולוגיות האפקטיביות בישראל, תוך הפקת לקחים מעשיים הן על החסמים המנהלתיים לביצוע טיפול (למשל תיאום בין רשויות), והן לקחים אקולוגיים לגבי שיטת טיפול מומלצת בתנאים שונים.

הנה דוגמה למה שאפשר לעשות בכל מה שקשור למעיינות ולמינים פולשים

כתבות נוספות שיעניינו אותך