חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי
 

מדוע האתגר של התמודדות עם פלישות ביולוגיות הוא כה מורכב?

מינים פולשים

הניסיון מהעולם מלמד שההוצאה הכלכלית על טיפול בפלישה ביולוגית, והנזקים שגורם הפולש לאדם, עולים באופן מעריכי (אקספוננסיאלי) ככל שהתחלת הטיפול מאוחרת יותר. יחד עם זאת, יעילות הטיפול יורדת באופן מעריכי בהתאם לשלב בו מתחילים לטפל (ראו איור). המשמעות: טיפול מאוחר = עלות גבוהה והצלחה קטנה.

הסיבה לכך היא דפוס הפלישה הביולוגית.

פלישה ביולוגית מתקדמת לרוב בארבעה שלבים עיקריים:

>> שלב ההגעה (introduction): הזמן בו המין נצפה לראשונה בסביבה חדשה שאינה בית גידולו הטבעי. הגעה יכולה להמשיך למצב של התבססות או להסתיים כאפיזודה חולפת.

>> שלב ההתבססות (establishment): המין מבסס אוכלוסייה ברת קיימא בבית הגידול.

>> שלב ההתפשטות  (spread): המין מתפשט מהאתר הראשוני לבתי גידול חדשים.

מינים פולשים
דגי קוי וגמבוזיות - מינים פולשים - בעין שוירח

>> שלב ההשפעה (effect): השלב בו המין משפיע על הסביבה החדשה. התפשטות מינים פולשים בסביבתם החדשה מלווה לרוב בהשפעות שליליות על האדם והסביבה. ככלל, השלבים הראשונים של הפלישה מתקדמים לאט, ואילו לאחר שלב ההתבססות, הפלישה מתקדמת בקצב מהיר.

ברגע שמין פולש עובר לשלב ההתפשטות, כמעט בלתי אפשרי לבער אותו, והניסיון העולמי דל מאוד במוצלחות הצלחות ביעור בשלב זה. במקרים רבים, בשלבים הראשונים של הפלישה ניכרים נזקים רק למערכות האקולוגיות הטבעיות, אך בשלבים מאוחרים יותר מופיעים גם נזקים ישירים לאדם (חקלאות, תשתיות וכו'), אך אז כבר מאוחר מידי. 

רשויות נוטות, בדרך כלל, להתחיל בפעולה לטיפול וביעור פלישות ביולוגיות בשלבים מאוחרים של הפלישה, רק לאחר שזוהו השפעות ונזקים ניכרים.

משמאל: יעילות הטיפול במין פולש ביחס לזמן התגובה

מינים פולשים

להתחלה המאוחרת של פעולה לטיפול בפלישה יש מספר סיבות: ראשית, מקבלי החלטות נוטים להצדיק הקצאת משאבים רק לאחר שזוהה נזק כלכלי. שנית, פעמים רבות חסר מידע מדויק על מיקום ואופי הפלישה בשלביה הראשונים, ובשלב שהמידע מגיע לרשויות הפלישה מצויה כבר בשלב מתקדם, ומופעל לחץ ציבורי לפעולה בגלל הנזקים. סיבה שלישית היא שבמקומות רבים, ובישראל בפרט, הטיפול בפלישות ביולוגיות מבוזר בין גופים ממשלתיים שונים, ולוקה בחוסר תיאום ובחוסר מקצועיות.

כתבות נוספות שיעניינו אותך