חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

Northern Water Vole

Arvicola terrestris (Linnaeus 1758) Northern Water Vole

Hebrew name: נברן מים, navran ma’im

Order: Rodentia

Family: Cricetidae: Microtinae

Global Threat: NE – Not Evaluated

Regional Threat: RE – Regionally Extinct

Historic distribution: Aharoni (1930) reported the species to be relatively common near the Banyas (in Harrison & Bates 1991). Apparently its main distribution area was in the Hula Lake before it was drained. The species is known only from barn owl pellets (Dor 1947) that were found in Yesud HaMa’ala and perhaps also from a nest woven from reeds found (1939) at the edge of the Naharayyim lake - an artificial lake created to provide electricity (Lulav 1985). Israel was the southern limit of the northern water vole’s distribution area.

Typical Habitat: Lakesides and marshes with abundant vegetation (Macdonald & Barret 1993).

Major Extinction Factors: Habitat destruction (drainage of the Hula Lake and marshes).

Period during which Species Became Extinct: In the 1950s when Lake Hula was drained.

Species Rehabilitation Possibility: Not likely.