חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

דו"ח איומים שנתי 2010


מבט מקומי
לאתגר עולמי

לרגל שנת השמירה
על המגוון הביולוגי

 

החברה להגנת הטבע מפרסמת זו השנה השלישית את דו"ח האיומים על השטחים הפתוחים בתחום התכנון והבנייה לשנת 2010. השנה עומד הדו"ח בדגש על שמירת המגוון הביולוגי - זאת בהמשך להכרזת האו"ם של נושא זה כנושא השנתי שלו ובעקבות החלטת החברה להגנת הטבע להקדיש את פעילותה השנה לשמירה על המגוון הביולוגי. 

בדו"ח השנה ישנם 93 איומים, תוספת של 25 איומים ביחס לשנת 2009. מספר האיומים הגדול ביותר - 24, הינו בצפון הארץ, סוג האיום הנפוץ ביותר הוא פיתוח תשתיות ותחבורה – 44 איומים. בשנה שעברה, נרשמו 4 הצלחות במאבקים סביבתיים ועוד 13 מאבקים סביבתיים אחרים מוגדרים על ידי החברה להגנת הטבע ככאלה הנמצאים במגמת שיפור לטובה.  המשך כתבה


האגף לשימור סביבה וטבע של החברה להגנת הטבע מציג זו השנה השלישית את דו"ח האיומים על השטחים הפתוחים בישראל.

הדו"ח מצביע על שינויים במפת האיומים - לאיומים שלצערנו התממשו ואיומים שלשמחתנו לא באו לידי מימוש, וכן נוספו השנה איומים רבים אחרים. יותר מכל, הדו"ח מלמד על הלחץ ההולך וגובר על השטחים הפתוחים בישראל כתוצאה מיוזמות פיתוח, שבמרבית המקרים מנוגדות למדיניות התכנון הארצית.

לצד האיומים הנקודתיים, אנו עדים גם לאיומים מערכתיים על השטחים הפתוחים, כגון הרפורמה בקרקעות שהתקבלה במהלך החודשים האחרונים, ואליה מצטרפות הרפורמה ההולכת ומתגבשת בתכנון ובמערכת התחבורה. לרפורמות אלה צפויות השלכות מרחיקות לכת על המדיניות התכנונית בארץ ועל גורלם של השטחים הפתוחים בישראל.

כל אלו מציבים אתגרים לא פשוטים בפני כל מי ששמירת הטבע והסביבה יקרה לליבו, כמו גם איכות חייו של האזרח הישראלי הכמה למרחב פתוח, לנופי בראשית ולמקום מפלט שקט וירוק.

האו"ם הכריז על שנת 2010 כשנת השמירה על המגוון הביולוגי, מתוך התמקדות במערכת האקולוגית הגלובלית ההולכת ומתדרדרת, זאת, בעיקר בשל הרס השטחים הפתוחים ובתי הגידול. דווקא בישראל, המהווה מדינה ובה עושר מינים יוצא דופן, המצוי בסכנה, ראוי להפנות לנושא זה את מירב תשומת הלב.

החברה להגנת הטבע תקדיש את פעילותה בשנים הבאות להתמקדות בשמירה על המגוון הביולוגי, מתוך פעילות מקצועית לשמירה על השטחים הפתוחים, חינוך הדור הצעיר, סיוע למחקרים, גיוס מקבלי ההחלטות לנושא ופעילות ציבורית לקידום המודעות של הציבור הישראלי לחשיבות השמירה על הטבע הישראלי. גם כנס ירושלים לסביבה וטבע שעורכת החברה להגנת הטבע מדי שנה יוקדש לנושא זה.

מי ייתן ששנת 2010 תיטיב עם הטבע, הסביבה והאדם,

ניר פפאי,
ראש אגף שימור סביבה וטבע


 


» דו"ח האיומים על השטחים הפתוחים לשנת 2010

להורדה (פורמט PDF, 5MB)

» מפת האיומים על השטחים הפתוחים
להורדה (פורמט JPG, 630KB)
בקרוב גם על ממשק Google Earth
 

א. פעילות אגף שימור סביבה וטבע בחברה להגנת הטבע: שמירה על השטחים הפתוחים בישראל


ב. האיומים על השטחים הפתוחים בישראל לשנת 2010 - עיקרי הדברים:

1. עדכון איומים שהופיעו בדו"ח לשנת 2009

2. איומים לשנת 2010 על פי בתי הגידול

3. איומים לשנת 2010 בחלוקה לפי סוגי הפיתוח

4. איומים מערכתיים וממשלתיים לשנת 2010


ג. איומים בתחום התכנון והבנייה בשמירת השטחים הפתוחים בישראל לשנת 2010

    · צפון וחיפה

    · מרכז

    · ירושלים

    · דרום


למה בכלל צריך שטחים פתוחים?
שירותי מערכת לאדם ולסביבה
» הכרחיים לקיום ערכי טבע ומגוון ביולוגי
» מספקים שירותי סביבה: קיבוע פחמן ומיתון תופעת ההתחממות וזיהום האוויר, מאפשרים שמירה על איכות וכמות המים
» משקפים ערכי מורשת ותרבות, נופים ודימויים
» מקיימים חקלאות
» מהווים מרחבים לפעילות פנאי ונופש
» מבטיחים שימור עתודות קרקע לדורות הבאים

אתגרי 2010: איך ממשיכים ושומרים על על השטחים הפתוחים והמגוון הביולוגי?
» מגייסים את הציבור לגלות מעורבות אזרחית פעילה.
» יוצרים ומגבשים קואליציות רחבות ככל האפשר במאבקים, בדגש על ארגונים נוספים וקבוצות מקומיות.
» רותמים כוחות מקצועיים ואנשי אקדמיה, שימוש במידע מקצועי ומדעי מתקדם.
» לחץ מתמשך על רשויות ציבוריות (שלטון מקומי ושלטון מרכזי) לגלות אחריות ולשמור על השטחים הפתוחים.

עקרונות מנחים לשמירה על השטחים הפתוחים:
» עיקר הפיתוח צריך להיות מכוון אל המרחבים העירוניים, תוך שמירה על רצף השטח הפתוח, בכלל זה מניעת הקמת מוקדי פיתוח חדשים וצמצום תופעת זחילת הפיתוח העירוני והפרבור.
» יש לחזק את מעמדם של שטחים פתוחים בכלל ושימור שטחים בעלי חשיבות סביבתית גבוהה בפרט.
» יש לשמור על המגוון הביולוגי ועל קיומם של מסדרונות אקולוגיים.
» הנוף והקרקע בשטחים החקלאיים צריכים להישמר, ובכלל זה יש לקדם תמרוץ חיובי לחקלאים המקיימים חקלאות ידידותית לסביבה ולנוף.
» קיומם של שטחים ציבוריים פתוחים בכמות, באיכות ובנגישות נאותים לכלל הציבור צריכים להיות מובטחים.
» יש להגדיל את מעורבות הציבור בהליכי התכנון וקבלת ההחלטות.
» יש לשים דגש לשימור ערכי הטבע והנוף בנגב ובגליל, לאור ייחודם ורגישותם ולנוכח הכוונה להפנות פיתוח בהיקפים גדולים לאזורים רגישים אלה.

 

איכפת לכם מהטבע ומהסביבה? רוצים להיות מעורבים ולקחת חלק בפעילות שלנו?
כל הדרכים שלכם לתרום לעשייה ולקדם את שמירת הטבע והסביבה בישראל 

בואו להיות חברים שלנו גם ברשת!