חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

Elegant Racer

Coluber elegantissimus (Gunther 1878) Elegant Racer

Hebrew name: זעמן יפהפה, za’aman yefeyfe

Order: Ophidia   

Family: Colubridae

Global Threat: NE – Not Evaluated

Regional Threat: EN (B) – Endangered

Distribution area: Endemic to the southern Arava, Jordan and the Arabian Peninsula (Gasperetti 1988; Werner & Sivan 1991). C. elegantissimus is rare throughout its distribution area. First found in Israel in 1953. The northern and western distribution limits of the species are in Israel.

Historic distribution: Unknown.

Typical Habitat: Desert habitats, between bushes and under trees, under objects strewn on the surface and in burrows, among other places (Bouskila & Amitai 2001).

Threat and Disturbance Factors: Development and conversion of natural habitats in the southern Arava to agricultural fields.

Population Size: Unknown.

Fluctuations in Population Size: Unknown.

Isolation Between Subpopulations: Apparently none.

Necessary Steps for Species Preservation:
1. Preserving remaining natural habitats in the southern Arava.
2. Basic research on the life history of C. elegantissimus in nature in order to determine additional disturbance factors and necessary conservation measures.