חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

צְבִי הַשִּׁטִּים* (צְבִי הָעֲרָבָה)

צְבִי הַשִּׁטִּים* (צְבִי הָעֲרָבָה) 
Mendelssohn, Groves & Shalmon 1997) Gazella gazella acaciae)
Acacia Gazelleצבי הערבה

סדרה: מכפילי פרסה (Artiodactyla)  
                                          
משפחה: פריים (Bovidae)

סיכון עולמי: (CR (A1c, C2b

סיכון אזורי: (CR (A1a,B,D – בסכנת הכחדה חמורה

תפוצה: זהו תת-מין אנדמי שתואר לראשונה ב-1997. כמעט כל האוכלוסיה העולמית (20–30 פרטים) חיה בשטח שגודלו כ-6 קמ"ר בשמורת חי-בר יוטבתה, בין הקבוצים יוטבתה לסמר (דוד בלנק- בע"פ). נקבה בודדת חיה בנחל יחם (שולי המישר) (עוזי פז ויורם חמו, בע"פ).

תפוצה בעבר: בשנות ה-40 חיו באזור חצבה (צפון הערבה), לפי האומדן, מאות צבאי-שיטים (Mendelssohn 1974). בשנות ה-50 וה-60 התבצע בנגב ציד צבאים כבד (בעיקר על-ידי חיילי צה"ל וקציניו), וכתוצאה ממנו נכחדה כנראה אוכלוסיית צפון הערבה. את האוכלוסיה בדרום הערבה התחילו לספור משנת 1965 (Yom-Tov & Ilani 1987), וגודלה נע בין 50 ל-60 צבאים בשנות שיא (1968, 1977, 1988), לבין 10–17 פרטים בשנות שפל (1974, 1981, 1996). במהלך שנות ה-80 נכחדו הפרטים שחיו בין אילת לתמנע, בעיקר בערבת עברונה.

מקום-חיוּת אופייני: חורש שיטים עשיר בשיחים, בשולי מלֵחות (יוטבתה, עברונה).

גורמי סיכון והפרעה:
» טריפת עופרים צעירים על-ידי שועל מצוי, זאב ויתכן שגם על-ידי צבוע.
» שרידות נמוכה של עופרים הנובעת אולי משאֵרות גבוהה (Inbreeding). בשנה האחרונה נצפה
    זכר הנראה ומתנהג כבן כלאיים עם צבי הנגב והוא מזדווג עם צביות שיטים.
» ירידה בכמות המזון הזמין, אולי כתוצאה מירידת מפלס מי התהום בערבה הדרומית.

הערכת גודל האוכלוסיה: 20–30 פרטים, בהם 3 זכרים בוגרים (דוד בלנק, בע"פ).

שינוי בגודל האוכלוסיה: משנות ה-60 נמצאת האוכלוסיה בקו ירידה גלי, כשכל שפל נמוך מקודמו: 1974 – 17 פרטים; 1981 – 15 פרטים; 1996 – 10 פרטים, ובהם רק זכר בוגר אחד. כרגע נמצאת האוכלוסיה בקו של גידול איטי.

בידוד בין תת-אוכלוסיות: נקבה אחת שרדה בנחל יחם, והיא חיה עם עדר של צבי הנגב . היא מבודדת משאר האוכלוסיה, החיה בשמורת חי-בר הפתוחה, מדרום ליוטבתה.

פעולות נדרשות לשמירת המין:
» מעקב צמוד אחר האוכלוסיה והשינויים בגודלה.
» שיפור אספקת המים (שקתות) והמזון.
» אכיפה למניעת הטרדות מטיילים (שמורה סגורה).
» מניעת השלכת פגרי בעלי חיים ואשפה במזבלות פתוחות, למניעת גידול אוכלוסיית הטורפים מֵעֵבֶר לכושר הנשיאה הטבעי.

* השם העברי טרם אושר על-ידי האקדמיה ללשון העברית.

לחצו לצפייה בספר האדום על ממשק המפות של גוגל