חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

מזעור השפעות שליליות של תחמ"שים וקווי מתח בחברת החשמל

 

חברת החשמל בוחנת מזה שנים את השפעתה על ערכי הטבע במסגרת תסקירי השפעה על הסביבה, ואף פועלת לצמצום ההשפעות. דוגמא לכך הינה פרויקט "פורסים כנף" המתקיים בשת"פ החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים, שמטרתו להגן על נשרים ועופות דורסים בישראל לצד הגנה על רשתות חשמל בפני קצרים.


מטרת הפרויקט הנוכחי, שהתקיים במסגרת קול קורא 2013 כשיתוף פעולה של חברת החשמל לישראל, החברה להגנת הטבע, ורשות הטבע והגנים, הייתה לבחון כיצד ניתן למזער השפעות שליליות של תחמ"ש וקווי חשמל על המגוון הביולוגי, תוך שמירה על ההיבטים התפעוליים, הביטחוניים והבטיחותיים של מתקנים מסוג זה.

 

 

 


קוימו סיורים בשטחי תחנות המשנה ומפגשים עם כל שרשרת העובדים המקצועית בחח"י משלב התכנון, דרך שלבי ההנדסה, ההקמה, תפעול ותחזוקה. מדובר על עשרות מעובדי ומנהלים בחח"י מחטיבת תפ"ט, מחוז הצפון, אגף הולכה והשנאה, יחידת רשת ארצית, אגף תכנון הנדסי ואגף לוגיסטיקה ונכסים.


 

ניתן דגש לבחינת המלצות שתהיינה יישומיות לתכנון, מכרזים, ביצוע ותפעול. עיקרי ההמלצות התמקדו בתחומים הבאים: אובדן בתי גידול טבעיים, זליגה של מיני צמחים פולשים מהתשתיות אל שטחים טבעיים, 'זיהום אור' בשטחים טבעיים בעקבות תאורה מתחמ"ש, קינון מינים מתפרצים של עופות על גבי עמודי חשמל באזורים מדבריים, שילוב אקולוג בשלבי הפרויקט השונים.


 

תהליך העבודה התאפיין במספר קווי פעולה שנועדו להגדיל את הסיכויים להטמעה מוצלחת של המלצות הפרויקט ויישומן האפקטיבי:
1. תהליך משתף – לכל המלצה זוהה הגורם הרלוונטי ליישומה בחח"י, והיא גובשה במרבית המקרים תוך התייעצות והסכמה עם הגורם הרלוונטי.
2. חינוך והענקת ידע - הצגת נושא המגוון הביולוגי והממצאים הראשוניים מהעבודה במסגרת יום עיון שבוצע לעובדי חח"י.
3. רב תחומיות – העבודה בוצעה בשיתוף פעולה מלא בין אקולוג לבין מומחי התוכן של חח"י. תהליך הלמידה המשותפת של אילוצי וצרכי אספקת החשמל והאתגרים הארגוניים והתכנוניים הייחודיים העומדים בפני חח"י, יחד עם התובנות האקולוגיות, הביאו להמלצות התפורות לצרכים של חח"י.
4. שיתוף דרגי הניהול בחח"י – הפרויקט נחשף ואושר על ידי הדרג הניהולי בחברת החשמל שכלל את סמנכ"ל תפ"ט, מנהל אגף הולכה והשנאה , מנהל מיגזר תכנון סטאטוטורי ואיכות הסביבה ומנהל מחלקת תשתית ושירותים טכניים במחוז הצפון.

 

הפרויקט ממומן ע"י החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים

 

לקריאת המסמך- "תשתיות קווי חשמל ותחמ"ש של חברת החשמל >>

 

 

 

 

כתבות נוספות שיעניינו אותך