חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

עֶפְרוֹנִי הָרָמוֹּת

Melanocorypha bimaculata

Menteries 1823

תפוצה: מקייץ-מקנן נדיר ביותר, על סף הכחדה. זוגות בודדים (עד 10) מקננים בהר קטע, הר חרמונית ואולי בהר כרמים (ניר ספיר, אפריים אזוב, בע"פ). חולף מצוי למדי, בעיקר בנדידת האביב. חורף נדיר בערבה.

תפוצה בעבר: עד לסוף שנות השמונים קינן בצפון הגולן במושבות פזורות אחדות, שמנו יחד כ-50 זוגות: מדרום-מערב למג'דל שמס, בהר קטע, בהר כרמים ובהר חרמונית (Shirihai 1996). במהלך שנות התשעים חלה ירידה דרסטית במספר הפרטים, בעיקר עקב שינוי מקומות החיוּת כתוצאה מהרחבת שטחי מטעים וכריית אבן חול. אוכלוסיית הר חרמונית התמעטה לזוגות בודדים בשנים 1997–1999, מאוכלוסית הר-קטע נותרו עד 3 זוגות (אפריים אזוב, ניר ספיר, בע"פ). חסר מידע עדכני לגבי אוכלוסיית הר-כרמים.

מקום-חיוּת אופייני: מקנן בחבל הערבתי (אירנו–טורני) בהרים מעל רום 1,000 מטר בצפון רמת הגולן, בכתמים של צומח נמוך ודליל.

גורמי סיכון והפרעה: פגיעה במקומות החיוּת – נטיעת מטעים של עצי פרי נשירים וכריית אבן החול הנובית צמצמה במידה ניכרת את מקומות החיוּת המתאים לקינון עפרוני פסגות.

גודל האוכלוסיה: עד עשרה זוגות מקננים.