חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

ברווז מְשֻׁיָּש

Marmaronetta angustirostris
Menetries 1832
 
תפוצה: יציב נדיר בחולה ובגולן, וחורף נדיר בצפון הארץ ובשפלת יהודה. בשנתיים האחרונות ירד מפלס המים בשמורת החולה, דבר שהביא ככל הנראה לירידה במספר הברווזים המקננים בה. ב-1999 הוערך מספר הזוגות המקננים בשמורה בכ-15. כ-10 פרטים נוספים נראו באזור אגמון החולה (השטח המוצף שמצפון לשמורה). זוגות נוספים מקננים ככל הנראה בבריכות אך מידע עדכני חסר (טליה אורון, אייל שי, בע"פ).
 
תפוצה בעבר: בסוף המאה ה-19- ובמחצית הראשונה של המאה ה-20 היה הברווז המשויש מקנן מצוי למדי בעמק החולה (מספר הזוגות הוערך בכ- 100–200), והוא קינן ככל הנראה גם בעמק הירדן ובעמק בית שאן (פז 1986, Shirihai 1996). האוכלוסיה הצטמצמה מאד במהלך שנות החמישים, בעקבות ייבוש אגם החולה וזוגות בודדים בלבד נשארו לקנן בבריכות דגים בעמק החולה. 15–35 זוגות קיננו בשנות השבעים והשמונים בעמק החולה, וזוגות בודדים בדרום הגולן
(Shirihai 1996). ב-1992 הוערכה האוכלוסיה המקננת בעמק החולה בכ-45 זוגות, מהם 25 בשמורת החולה והיתר בבריכות דגים: כ-5 זוגות בדרום העמק, 10–15 זוגות במרכזו וכ-5 זוגות בצפונו (אייל שי, בע"פ).
 
מקום-חיוּת אופייני: מקנן בנופי בִּצה ובריכות עם צומח גדה. בחורף נראה בנופי מים פתוחים, בבריכות דגים ובמאגרים בחבל הים-תיכוני.

גורמי סיכון והפרעה:
1. שינוי מקומות החיוּת – יבוש אגם וביצת החולה ושינוי נופי מים בעמק הירדן במהלך שנות החמישים והשישים הביאו לירידה דרסטית במספר הזוגות המקננים.
2. ציד – בחורף הוא נמצא במאגרים (חלקם באזורים מותרים בציד) בקרבת מינים אחרים של ברווזים, ולכן חשוף לסכנת ציד.