חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

לפני שמקצצים - חוסכים

סקר של החברה להגנת הטבע: הישראלים מודעים למשבר המים ומוכנים לחסוך למען הטבע

המשבר הקשה במשק המים מחייב ליזום מהלכים לצמצום הביקושים באמצעות חיסכון במים לצד הגדלת ההיצע באמצעות התפלת מי ים המתבצעת בפועל. 

למרות שהחיסכון במים מגלם גם חיסכון כספי רב למשק, מסתבר שבאוצר לא ממהרים להקצות את הסכומים הנדרשים לפעילות נחושה בנושא, כפי שמגדירה תכנית האב לחיסכון במים שגובשה על-ידי נציבות המים כבר בשנת 2005 וקבעה כי נדרשת "פעולה נחושה ועקבית לטובת חיסכון במים והטמעת הנושא באופן מירבי".

בחנו את עצמכם:
האם אתם חסכנים
במים?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

החיסכון במים הוא הפתרון על פי מחקר מקיף שנערך בטכניון עבור נציבות המים שקבע כי חיסכון מהווה את האמצעי הזמין ביותר להקטנת הפער בין הביקוש להיצע ושהחיסכון במים כדאי מבחינה כלכלית ורצוי מבחינה סביבתית.

הציבור מוכן לחסוך במים כפי שעולה מסקר "עמדות הציבור כלפי חסכון במים" אשר בוצע ביוזמת חברת תה"ל באמצעות גיאוקרטוגרפיה  בחודש יולי 2006. בסקר נמצא כי מרבית הציבור בישראל מודע לקיומו של משבר מים במדינה ונכון לחסוך במים, בעיקר בגלל הצורך הלאומי שנובע מבעיית המים במדינה.

פוטנציאל החיסכון כפי שעולה ממבצעי חיסכון בעבר מלמד בצורה ברורה שניתן לחסוך 10%-20% מכלל הכמות הנצרכת במגזר העירוני, מבלי לפגוע ברווחת הצרכן.

למען הטבע - חיסכו במים! הנה כמה טיפים

?CategoryID=653&ArticleID=1650&Page=1

 

 

בארי וחובריה (2005) העריכו כי קיימת נכונות מצד הציבור לנקיטת צעדי חסכון שיכולים להביא לחסכון במים בהיקף שנע בין 7% ל-13%. חיסכון בשיעור של 10% בצריכה הביתית משמעו 50 מלמ"ק בשנה – יותר מהיקף הייצור של מתקן ההתפלה בפלמחים ושווה להיקף ההקצאה השנתית של מים לטבע. לפי מחירי התפלה (0.75$) המשמעות הכלכלית היא חיסכון של כ-150 מליון ש"ח!

המציאות בפועל טופחת על פנינו, הגדלת היצע המים אכן נעשית באמצעות הקמת שורה של מתקני התפלה לאורך החוף ואולם הפעילות לצמצום הביקוש באמצעות חיסכון דלה ולא מספקת. נציבות המים גיבשה כבר בשנת 2005 תכנית אב לחיסכון במים הכוללת שורה של המלצת אופרטיביות שהעלות השנתית ביישומה במלואה עומדת על 147 מליון ש"ח. התכנית מתמקדת בנושאים הבאים: חינוך והסברה; תחרות לחיסכון במים בין רשויות; עידוד רכישת אביזרים חוסכי מים; טיפול בפחת מים ודליפות;  תקינה, תקנות ואכיפה; מיחזור מים במקוואות ומכוני שטיפה לרכב; חיסכון במים בבתי חולים, בתי מלון ומרכזי ספורט; קידום הנושא של מיחזור מים אפורים; עידוד גינון חוסך מים, תקצוב מחקרים בנושא חיסכון במים ועוד.

מכל שלל הנושאים קודם מכרז ארצי לחיסכון במים במגזר הפרטי המתמקד במשקי הבית הפרטיים, בו הזכיין מתוגמל לפי הצלחה בפועל להביא לחיסכון בצריכה. כלומר המדינה מתגמלת את היזם על השקעתו רק מול חיסכון בפועל כך שלמעשה המדינה לא לוקחת על עצמה כל סיכון וההשקעה מוגבלת ביותר.

נדרשת תכנית לאומית לחיסכון במים. אסור ללכת לפתרונות הקלים כגון קיצוץ ההקצאות לטבע. במקרה זה הנזקים עלולים להיות בלתי הפיכים ולכן לפני שמקצצים – חוסכים. החברה להגנת הטבע קוראת למשרד האוצר לתקצב את מרכיבי תכנית האב לחיסכון במים כנדרש ולאורך זמן. התשואה תחזיר את ההשקעה במהרה וכאשר נצרף לכך התועלות הסביבתיות התמורה תהיה בריבית דריבית.