חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

השוואת מצעי המפלגות בנושאים הסביבתיים

1/09/2019

 

אילו מפלגות מתייחסות לנושאים הסביבתיים והירוקים כחלק מהמצע, אילו פחות ואילו בכלל לא? הנה ניתוח מצעי המפלגות בנושאי סביבה - הניתוח הוכן לקראת הבחירות באפריל 2019 על ידי החברה להגנת הטבע ועמותת אזרחים למען הסביבה, ולכן מרבית המצעים המובאים כאן מתייחסים לשמות הרשימות שהתמודדו בבחירות אלו. נכון לעכשיו, הרשימות לא פרסמו מצע חדש, מלבד המחנה הדמוקרטי.

 • מפלגות עם מצע הכולל פרק סביבתי:  המחנה הדמוקרטי (לשעבר מרצ), כחול לבן, העבודה-גשרהימין החדש (רצים במסגרת ימינה), חד"ש (רצים במסגרת הרשימה המשותפת)
 • מפלגות עם מצע שאינו כולל פרק סביבתי אך המצע כולל התייחסויות הנוגעות לסביבה:  בל"ד (רצים במסגרת הרשימה המשותפת) 
 • מפלגות עם מצע ללא כל התייחסות סביבתית: ישראל ביתנו , איחוד מפלגות הימין  (רצים במסגרת ימינה) 
 • מפלגות ללא מצע מפורסם: ליכוד, יהדות התורה, ש"ס.


המחנה הדמוקרטי - למצע המפורט 

בבחירות אפריל 2019 המצע של מרצ , שרצה במסגרת המחנה הדמוקרטי, היה מצע סביבתי מפורט ביותר, והתייחסויות סביבתיות גם בנושאים כמו תחבורה ודיור.

פרק קיימות: תכנון, דיור, תחבורה וסביבה.

 • צדק סביבתי:  קידום סטטוטורי של התוכנית לשטחים פתוחים, ביטול ועדות עוקפות תכנון של הוות"ל והוותמל וחיזוק הוועדות המחוזיות, מניעת הקמת יישובים חדשים והתחדשות עירונית
 • הטמעת תפיסת הקיימות במוקדי קבלת החלטות- שיתוף ציבור ושיתוף הארגונים הסביבתיים בקבלת החלטות, הקמה מחדש של נציבות הדורות הבאים, הקמת מסגרות אזוריות לקידום השמירה על הטבע והסביבה, הקמת ועדת שרים לענייני סביבה- קבינט סביבתי- לקידום הנושא ותיאום בין המשרדים
 • לימודי סביבה מגילאי גן ועד לאוכלוסייה בוגרת
 • ביטול מתווה הגז
 • נגישות ציבורית לכלל אתרי הטבע והחופים
 • היערכות לשינויי האקלים- יישום התוכנית הלאומית לשינויי אקלים, הפחתת פליטות, צימצום שימוש בחומרי הדברה, פינוי בתי הזיקוק מפרץ חיפה
 • צמצום צריכה, מיחזור וצמצום פסולת
 • עדכון תכנית האב למים, שיקום הזרימה בנחלים
 • אנרגיה: קידום אנרגיות מתחדשות תוך שמירה על מערכות אקולוגיות רגישות, עדכון חוק הנפט, איסור הקמה והרחבה של תחנות כח המבוססות על דלקים פוסיליים כולל גז
 • שמירת טבע והמערכות האקולוגיות- בהרחבה
 • שמירה על הים והחופים-בהרחבה, כולל הכרזה על 20% מהים כשמורות ימיות
 • בחינה מחודשת של אסדת לויתן
 • השלמת הרפורמה בדיג
 • שימור מבנים היסטוריים
 • התייחסות נרחבת לזכויות בעלי חיים- חיות בית וחיות בר
 • בתוך פרק כלכלה וצדק חברתי
 • תמריצים סביבתיים ומיסוי ירוק לעידוד צרכנות סביבתית: ערבויות מדינה להקמת מערכות לאנרגיה סולארית, פאנלים סולאריים בגגות משותפים, צימצום מנגנון ליסינג. מערכת מיסוי ותמריצים להפחתת פליטות ושימוש באנרגיות מתחדשות
 • ביטול ועצירת הפרטת משאבי הטבע בישראל.
 • תחבורה ציבורית בשבת.
 • בתוך פרק חקלאות:
 • בחינה ובדיקה מחדש של מערך התמיכות לחקלאות, תוך דגש על איכות הסביבה, חקלאות
  בעידן של שינויי אקלים קיצוניים, טכנולוגיות חוסכות מים וכוח אדם.
 • הגדלת ההשקעות בחקלאות ובמיוחד השקעות הנדרשות מטעמים של איכות סביבה
  וצמצום השימוש במים שפירים. העברת החקלאות הישראלית לגידולים הצורכים כמות
  מים מעטה והמושפעים פחות מתנאי בצורת
 • בפרק דיור:  התחדשות עירונית של מרכזי הערים, ייעול תחבורה ציבורית, ופיתוח תכנון בגישה של עירוב שימושים במרחבים העירוניים
 • בפרק תחבורה: העדפה משמעותית לתחבורה הציבורית והשקעה מסיבית בתשתית התחבורה הציבורית. הנחת מתקני תשתית אלה תיעשה בצורה מחושבת על מנת לחסוך בכספי ציבור, להגביר יעילות צפויה ולמנוע פגיעה בערכי טבע נדירים, עידוד התניידות בלתי ממונעת

כחול לבן 


פרק מיוחד הנוגע להגנת הסביבה וקיימות כולל אנרגיות מתחדשות, מפרץ חיפה, זכויות בעלי חיים, שמירה על המערכות האקולוגיות, חינוך סביבתי, שמירה על הנחלים, טיפול בפסולת

בפרק התחבורה: תח"צ, תחבורה שיתופית

בפרק דיור: חיזוק יישובים חדשים, התחדשות עירונית, החזרת מועצת הדורות הבאים לכנסת

למצע המפורט


העבודה 


פרק מיוחד הנוגע להגנת הסביבה וקיימות, ובראשו הבטחה להרחקת אסדות הגז מהחוף.
תוכנית חירום להבראת מפרץ חיפה, עצירת הכרייה בשדה בריר, תוכנית חומש לשיקום נחלים, תוכנית חירום להצלת ים המלח, הקמת רשות לים, הקמת שמורות ימיות, הגברת סמכויות של המשרד להגנת הסביבה  במים הכלכליים,פיתוח בר קיימא-שמירה על מגוון ביולוגי, הכרזת שמורות טבע, חינוך סביבתי, הפחתת פסולת, הפחתת חד פעמי, שמירה על ביטחון תזונתי, הגנה על זכויות בעלי חיים, ובהם חיות הבר

בפרק הדיור- הבטחה להסרת חסמים בירוקרטים תוך התחשבות בשיקולים חברתיים וסביבתיים

פרק תחבורה- פחות רכב פרטי יותר תחצ עם תוכנית מוסדרת, קידום שימוש באופניים. הקמת שדה תעופה משלים בנגב ולא בעמק יזרעאל, הקמת רשויות מטרופוליניות.

פרק חקלאות: שמירה על מקורות המים ופיתוח מקורות מים חלופיים בישראל, לטובת הבטחת מחיר מים מוזל לחקלאים.

משק אנרגיה: מבוסס על גז טבעי ואנרגיות מתחדשות. התייעולת אנרגטית בניה ירוקה, תוכנית חירום להפחתת פליטות, קידום התוכנית הלאומית להתמודדות עם שינויי האקלים.

למצע המפורט

גשר 

*בחלק המציג את עיקרי המצע,תחת שיגשוג, ביטחון חברתי וצמצום פערים, נכתב:
נשמור על המערכות האקולוגיות ונטפח כלכלה של קיימות בתכנון עירוני, בפיתוח טכנולוגי, במגורים ובבניה, בחקלאות ובצרכנות
פרק הנוגע לתוכנית "גודש בדרכים"- כולל תח"צ, תחבורה שיתופית, אופניים.
*בתוך פרק הדיור- חיוב אנרגיות מתחדשות בבניה חדשה וקידום התחדשות עירונית


למצע המפורט 

 


הימין החדש

 • יש פרק סביבה במצע: הגנה ושמירה על הסביבה
  המפלגה תפעל לצימצום שריפות פיראטיות, זיהום בנחלים, צימצום הדברה, מניעת מפגעי רעש, שימוש באנרגיה ירוקה והתייעלות אנרגטית, שמירה על משאבי טבע מניצול יתר, תפעל לקידום חינוך סביבתי, צימצום חומרי הדברה,שמירה על שטחים פתוחים והחופים והעדפת פרוייקטים של פינוי בינוי על פני התרחבות שטח עירוני ועוד.
  התייחסויות נוספות עם משמעויות סביבתיות: הסרת חסמים וצמצום רגולציה, קיצור זמני תכנון, שחרור מאגר הקרקעות הגדול של ראש העין מערב-בין ראש העין לאריאל 

חד"ש-תע"ל

במצע חד"ש- פרק מיוחד בנושא סביבה.

 • עצירת ההפרטה ואח"כ הלאמה של משאבי הטבע. מניעת הקמת יישובים חדשים והקמת מרכזים אורבניים ובהם שירותים נאותים כולל תחבורה. השקעה ממשלתית בתחבורה ציבורית.
 • הפסקת השתלטות נדלניסטים על הקרקעות ושימוש שיוויוני בקרקע. פתיחת שמורות הטבע ללא תשלום.
 • הרחקת מתקני קליטת הגז הטבעי מאיזורים מיושבים באופן שיקטין את הפגיעה הסביבתית שהם יוצרים, ומיקומם בים.
 • גיבוש תוכנית לאומית להגנת בריאות הציבור מפני מפגעים סביבתיים.
 • החמרת ההגבלות על שימוש בכימיקלים בחקלאות לאור התקנים המקובלים בעולם;
 • הגנה על זכויות בעלי חיים
 • הבטחת התקציבים הדרושים לחיבור כל הערים והיישובים, לרבות אלה הערביים, לפרויקט הביוב הארצי ולהקמת מתקנים לסילוק פסולת ולטיהור שפכים;
 • איסור הקמת אנטנות סלולריות בצמידות לבתי מגורים, לבתי ספר ולגני ילדים;
 • ביטול הפטור הגורף שיש לצבא מיישום חקיקה סביבתית; הכפפת הצבא והתעשיות הצבאיות לכללי התכנון הכלליים.
  קידום חוקים שונים: עידוד תחבורת אופניים, תיקון חוק הנפט, טיפול בפסולת אורגנית, חוק החופים, חוק הגנת ים המלח.
 • וגם: משרדי השיכון והסביבה יגבשו תוכנית מקיפה להגנה על שטחים פתוחים בעלי ערך סביבתי, תרבותי, היסטורי ונופי. 
 • בתוך פרק דיור ציבורי: התייחסות נרחבת להתחדשות עירונית.
 • במפלגת תע"ל – המצע לא מפורסם. המצע נשלח לעמותת אל"ס. ישנו סעיף אחד (28) בו כתוב:  לפעול לשיפור איכות הסביבה בארץ בכלל וביישובים הערביים בפרט. 

רע"ם-בל"ד

במצע בל"ד נושא הסביבה מוזכר פעם אחת בכלליות: "המאבק העולמי נגד משטר הקפיטליזם הגלובלי והשתלטות ההון על הפוליטיקה, הידרדרות הדמוקרטיה, הרס הסביבה ונגד ניצול העמים, הוא תקווה למיליארדי אנשים לחיי חופש וכבוד"
לרע"ם לא מפורסם מצע.  


 

 לצפייה בתוכניות הסביבתיות של המפלגות באתר ynet

כתבות נוספות שיעניינו אותך