חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג טיול
בחר דרגת קושי
חיפוש טיול בטקסט חופשי

איריס האן - יקירת אות התכנון לשנת 2017!

2/03/2017

הכנס השנתי של איגוד המתכננים בישראל, המהווה את האירוע השנתי המרכזי של קהילת העוסקים בתכנון בישראל, ייערך בימים ה'-ו', 2-3.3.17, בחיפה. במסגרת הכנס יוענקו אותות יקיר התכנון לשנת 2017.איריס האן
בוועדת השיפוט כיהנו: פרופ' אלי שטרן (יו"ר), פרופ' ערן רזין ומתכנן אורי פוגל.

 

מתכננת עו"ד איריס האן, מנכ"לית החברה להגנת הטבע, עוסקת שנים רבות בתכנון לאומי, בדגש על שמירת הטבע והסביבה. להאן תפקיד מרכזי בהגברת מעורבותם של ארגוני מגזר שלישי בקידום ערכים סביבתיים בתכנון בכלל ובמעורבות החברה להגנת הטבע בתכנון בפרט.

 

האן מתבלטת במקצועיות, במנהיגות, ובהיותה כותבת ודוברת רהוטה וכריזמטית, תכונות שבאות לידי ביטוי בתפקודה בחברה להגנת הטבע והן כמייצגת את הארגונים הסביבתיים במועצה הארצית לתכנון ולבנייה. בתפקידיה השונים תרמה רבות לשיפור התכנון וניהול המקרקעין ולהטמעת ערכי סביבה וקיימות, שמירת טבע ושטחים פתוחים בסדר היום התכנוני והציבורי. כמתכננת סביבתית של החברה להגנת הטבע עסקה האן בהיבטים הסביבתיים והתכנוניים בתכניות המתאר העיקריות, בכל הליכי התכנון המרכזיים, בגיבוש ובניסוח ההיבטים התכנוניים בהליכים אלה ובייצוגם במוסדות התכנון.

בשנת 2000 החלה לייצג את ארגוני הסביבה במועצה הארצית לתכנון ובניה וועדותיה. מאוחר יותר החלה לפעול במסגרת מכון דש"א כמנהלת תחום התכנון והמדיניות וכסגנית ראש המכון, ומילאה תפקיד מכריע בהטמעת ההיבטים הסביבתיים במערכות התכנון והמקרקעין.

 

במהלך 2014 כיהנה איריס כממלאת מקום של ראש אגף תכנון במשרד להגנת הסביבה ומאוחר יותר עסקה כיועצת סביבתית עצמאית. בין תפקידיה הבולטים הייתה החברות בצוות התכנון של המרחב הימי וכן הוראה בקורסי ההכשרה שעורך מינהל התכנון. בנוסף, היה לה תפקיד מרכזי בדיונים על הרפורמה במערכת התכנון ועל השינויים בתוכניות מתאר ארציות, בהן תמ"א 35. החל מספטמבר 2016 היא משמשת כמנכ"לית החברה להגנת הטבע. בתפקידיה השונים עסקה האן במהלכי התכנון והמדיניות החשובים והמכריעים ביותר ברמה הארצית. היא השמיעה קול ברור, צלול ומקצועי גם בוועדות הכנסת ובזירה הציבורית. להאן הייתה תרומה חשובה לחיזוק מעמד השטחים הפתוחים בתכנון הישראלי, ולקידום תפיסות הקיימות בשיח המקצועי.  האן הייתה הראשונה שניתחה באופן מקצועי ומעמיק את השלכות הרפורמה המקיפה שהוצעה בחוק התכנון והבניה, בכך תרמה תרומה חשובה להסרתם של היבטים שליליים מרפורמות התכנון ולשיפורה, וכן להטמעת המחויבות לשמירה על שטחים פתוחים וערכי סביבה בחקיקת המקרקעין. בנוסף ערכה מחקרים אפליקטיביים רבים על היבטים תכנוניים שונים, שתרמו לשיפור ההתמודדות עם כשלים רבים.  האן מרבה להפיץ את משנתה בעיתונות המקצועית והציבורית וכן בקורסים אקדמיים. לכלל פעילותה השפעה חיובית ובונה על התכנון ועל מרחב השירותים שהוא מספק לחברה – הן לדור הנוכחי והן לדורות הבאים.

תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. 
הצפייות ממך גבוהות !!! היות וירושלים זועקת לסיוע ! מרבית השטחים שהיינו מגיעים לפקניקים עם הילדים הולכים ונעלמים לטובת הבניה למגזר החרדי והדוגמא הבולטת יער רמות מעבר לכביש 9
ציפי לוין (9/09/2017 11:19:37)

כתבות נוספות שיעניינו אותך