חיפוש טיולים ומסלולים
בחר אזור
בחר סוג פעילות
חיפוש פעילות בטקסט חופשי

שביל סובב כנרת - משתלם לכולנו

הגדל

מעבודה כלכלית שנערכה בנושא שביל סובב כנרת עבור החברה להגנת הטבע עולה כי השלמת השביל תביא לעלייה של כ 20% בכמות הביקורים בכנרת, שעשויה להביא תוספת של כ-16 מיליון ₪ לשנה בהכנסות מתיירות בימה הלאומית. בימים אלה מגבש משרד הפנים בשיתוף החברה להגנת הטבע הצעת החלטה בממשלה שתכלול את מקורות המימון לפרוייקט. גם גורמים עיסקיים גילו התעניינות בתמיכה בשביל.

בשנים האחרונות מצבה של הכנרת בכי רע, ולא רק בשל ירידת המפלס. חופים מגודרים בצורה בלתי חוקית שמונעים את המעבר החופשי בחופים, מחירים מופקעים בכניסה לחופים והזנחה ולכלוך נגלים לעיני כל.
בסקר שנערך ע"י מכון רותם, במסגרת עבודה כלכלית שהכין  כלכלן התיירות ישראל קורץ עבור החברה להגנת הטבע, עולה כי שני שלישים מהאנשים מגיעים לכנרת רק אחת לשנה או לכמה שנים. פחות מ-20% מגיעים מספר פעמים בשנה. הסיבות העיקריות שניתנו לאי ההגעה לכנרת היו מחסור בחופים פתוחים, לכלוך ובעיית נגישות.

על מנת לשים קץ לנושא ההזנחה ומניעת הגישה לחופים יזמה לפני כשלוש שנים החברה להגנת הטבע את "שביל סובב כנרת", שביל הליכה רגלי שיקיף את חופי הכנרת ויהווה מקור משיכה רב עצמה למבקרים באחת מפינות הטבע החשובות בישראל. לאחר שנים של קידום השביל, הן ע"י פריצתו בפועל ע"י מתנדבים מכל הארץ והן ע"י קידומו במוסדות התכנון השונים, השביל מהווה עובדה מוגמרת: כ- 35 ק"מ מהשביל כבר נפרצו ופתוחים בפני הציבור הרחב לטיולים, והמועצה הארצית לתכנון ובנייה אישרה בדצמבר האחרון סופית את קידומו. התמיכה בפרויקט לשימור הכנרת של החברה להגנת הטבע ניתנת ע"י קרן ברכה אשר תרמה בשבע השנים האחרונות למעלה מחצי מליון דולר לנושא.

שביל סובב כנרת - יותר ביקורים, אוכלוסיה חדשה
כלכלן התיירות ישראל קורץ מחברת "י.ק.-תכנון כלכלי בע"מ" בחן לבקשת החברה להגנת הטבע, את התועלות הצפויות מהמיזם של 'שביל סובב כנרת' למשק ולאזור. מהבחינה עולה כי למרות שהמטרה המרכזית של השביל היתה להבטיח נגישות מרבית של הצבור הרחב לקו המים בכנרת, יש למיזם כשלעצמו שורה של משמעויות מבחינת המוצר התיירותי של הכנרת.

מהעבודה עולה כי השביל עשוי להוות אלמנט שימשוך הגעה לכנרת גם בעונות ה"שפל" ולהעלות את שעור התפוסה השנתי וכי האימפקט של שביל סובב כנרת עשוי להביא לשינוי הדרגתי במיצוב הכנרת, תוך משיכה של אוכלוסיה בפרופיל סוציו-כלכלי והשכלתי מעל לממוצע. המדובר בפלח שוק חדש, בעל כח קניה גבוה יחסית,שממעט להגיע כיום לכנרת.

במסגרת העבודה נערך סקר בקרב 500 נשאלים, מטעם מכון רותם. הסקר בחן את הרגלי הבילוי ואת דפוסי ההגעה לכנרת, בחתכי אוכלוסיה שונים. כמו כן בחן הסקר את ההשלכות ומידת ההשפעה של שביל סובב כנרת.
מהסקר עולה כי השביל יגביר את ההגעה לכנרת של חלק ניכר מהאוכלוסייה. לפי נתונים אלו ניתן לראות כי כחמישית מהנדגמים ציינו שהדבר יגביר את תדירות הגעתם למקום. עורכי הסקר העריכו כי השביל יביא לעלייה של כ-25% בכמות הביקורים בכנרת.

קיום השביל ישפיע גם על התקופה בה יטיילו אנשים בכנרת. כיום מגיעים לכנרת בעיקר בקיץ, בחגים ובסופי שבוע בתקופות שיא מוגדרות, לאורך השנה. המדובר בכ- 100 ימי שיא. אולם דווקא בעונת החורף שבה יש לכנרת יתרון אקלימי בולט – אין בה כמעט מבקרים. השביל יוכל לשנות מצב זה.

כדאיות כלכלית
בבחינה הכלכלית נמצא כי במידה והשביל יעלה את מספר המבקרים באגם רק ב-2% בלבד (10% ממצאי הסקר ולא כולל תיירות חוץ) - תוספת התוצר למשק נאמדת ב-16מ' ₪ לשנה. מכאן מגיע עורך העבודה למסקנה כי קיימת כדאיות כלכלית למשק מביצוע המיזם וכי החזר ההשקעה מושג, גם בהנחות שמרניות, במשך מספר שנים ספורות.

העבודה בחנה גם את ההשפעה הכלכלית על האזור ומהממצאים עולה כי גם בהנחות שמרניות ביותר, התועלת מסתכמת ב-3 מ' ₪ לשנה. השביל מהווה אטרקציה תיירותית משמעותית בפני עצמה, ובנוסף יש לו משמעות אדירה לגבי פיתוח התיירות סביב הימה.

פיתוח שביל סובב כנרת ייעשה בכמה רמות, בהתאם לאופיו של השטח. לשם השלמת הפרויקט נדרשת השקעה בסדר גודל של כ-40 מליון ₪ (לא כולל את חופי טבריה). משרד הפנים בשיתוף החברה להגנת הטבע, מגבש בימים אלה הצעת החלטה לממשלה שתכלול גם את מקורות המימון לביצוע, במקביל ישנה התעניינות מצד גורמים עסקיים לתמוך במיזם.

ניר פפאי, רכז החופים של החברה להגנת הטבע: "שביל סובב כנרת מהווה פרוייקט לאומי מן המדרגה הראשונה, שחשיבותו הן לגבי שמירת הטבע והן לגבי התיירות באיזור, רבה ביותר. בסוכות האחרון טיילו כ10,000 איש על השביל במסגרת הסיורים שערכה החברה להגנת הטבע בקטעים שכבר נפרצו. כעת, לאחר שהשביל אושר בכל מוסדות התכנון, הגיע הזמן כי המדינה תמצא את מקורות המימון המתאימים לקחת את השביל צעד אחד קדימה. העבודה הכלכלית מראה שכולנו נרויח מכך".

  עבודה כלכלית - שביל סובב כנרת